Physics II - AB444004
Title: Physics II
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html, výuka probíhá pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D.
Incompatibility : N444026
Interchangeability : B444004, N444002, N444026
Is interchangeable with: B444004
Examination dates   
Annotation -
The subject Physics II builds on the subject Physics I and is dedicated to selected topics in electromagnetic field theory, quantum mechanics, solid state physics, nuclear physics and elementary particle physics. The content of the subject is adjusted to give the students the foundation required to proceed to following courses of the Bachelor study program.
Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Aim of the course -

Students will be able to:

Explain the principle of selected physical phenomena in the area of electromagnetic fields, quantum mechanics, solid state physics, nuclear physics and elementary particle physics

Apply the physical laws in the study of related objects

Solve by themselves the physical tasks which are connected to their bachelor study program

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Literature -

R: Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics. John Wiley & Sons, Inc. New York, 2005, ISBN 0-471-15663-9

A: Blatt F.J.: Modern Physics. McGraw-Hill, Inc. New York, 1992, ISBN 0-07-005877-6

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Learning resources -

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Last update: Scholtz Vladimír (03.06.2019)
Syllabus -

1.Inertial and non-inertial frames of reference, relativistic dynamics, the principle of equivalence.

2.Electromagnetic field: Gauss´law, induced electric fields, induced magnetic fields,dielectrics, magnetic materials, Maxwell's equations.

3.Electromagnetic waves: Traveling, intenzity, energy transport, polarization, optical activity.

4.Photons and the wave nature of particles: Compton effect, particle-wave duality, de Broglie wavelength, the uncertainty principle.

5.Roots of the quantum theory: Schrödinger equation,interpretation of the wave function, probability density, operators.

6.Solution of the Schrödinger equation I: Particle in infinite potential well, energy level diagram.

7.Solutions of the Schrödinger equation II: Harmonic oscillator, tunneling.

8.The hydrogen atom I: Bohr theory,energy level diagram, series of spectral lines.

9.The hydrogen atom II: Quantum solution, hydrogen atom wave functions, energy eigenvalues,radial probality density, quantum numbers.

10.Atom in magnetic field: The Zeeman effect, electron spin, splitting of the spectral line.

11.Many - electron atoms: central field approximation, Pauli exclusion principle, electronic configuration, Hund's rules.

12.Fundamentals of solid state physics I: Band model, Fermi energy, intrinsic and doped semiconductor, PN transition.

13.Fundamentals of solid state physics II: Contact phenomenon, Seebeck effect, Peltier effect, piezoelectricity, photo diodes.

14.Fundamentals of nuclear physics: Properties of nuclei, radioactivity, nuclear reactions. Elementary particles: fermions and bosons, quarks and leptons, forces.

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Registration requirements -

Mathematics II

Physics I

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje na základě výsledků dvou průběžných testů. Průběžné testy se píší během semestru, trvají 60 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. Průběžné testy se nenahrazují. Předpokladem k udělení zápočtu je zisk alespoň 100 bodů jako součet z obou průběžných testů.

V případě, že student toto kritérium pro udělení zápočtu nesplní nebo se z vážných důvodů nemůže účastnit průběžných testů, může psát zápočtový test, který zahrnuje látku za celý semestr. Zápočtový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 200 body, z nichž student musí k udělení zápočtu získat alespoň 100 bodů. Zápočtový test může student psát maximálně dvakrát a to pouze v oficiálních termínech (v posledním výukovém týdnu v semestru a zpravidla v prvním týdnu zkouškového období).

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Pokud si ho zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel.

Student, který získal zápočet, se může přihlásit ke zkoušce.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Obsahuje obecné a numerické řešení fyzikálních příkladů a je doplněn i o teoretické otázky. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení zkouškového testu a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, nemusí zkouškový test opakovat.

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140