Fibres Chemistry - B148015
Title: Chemie vláken
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148028
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
The subject deals with chemical composition of textile fibers and their production. Also with possibilities of their identification and degradation.
Aim of the course -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Students wii be able to:

basic principles of textile fibers production,

basic degradation processes of textile fibers.

Literature -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Prokopová I.: Makromolekulární chemie, VŠCHT, Praha 2004 ISBN 80-7080-554-4

Krčma L.: Degradace textilních vláken a ochrana proti ní. SNTL, Praha 1976.

Militký J.: Textilní vlákna, TU Liberec 2002 ISBN 80-7083-644-X

Learning resources -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

e-learning

Syllabus -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (05.09.2022)

1. Classification of textile

2. Fibres properties

3. Cellulose fibres

4. Protein fibres

5. Regenerated fibres I

6. Regenerated fibres II

7. Production of synthetic fibres

8. Synthetic fibres – PA

9. Synthetic fibres – PES, PU

10. Synthetic fibres – PAN, PP, PE

11. Fibres degradation

12. Methods of textile identification

13. Optical microscopy I

14. Optical microscopy II

Registration requirements -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (11.09.2023)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84