Pattern Construction - B148016
Title: Konstrukce střihů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Guarantor: Hlochová Dana Ing.
Interchangeability : N148030
Examination dates   
Annotation -
The subject "Construction of Pattern Drafts" aims at providing insight into the procedures underlying the creation of construction pattern grids and the elementary constructions of the individual types of garments, during which the shapes of various design elements are being drawn. Fashion silhouettes of specific historical periods arise from the modelling of elementary pattern drafts. Technical pattern drawings depict the individual parts of garments in a way that allows for their dimensions, shapes and additional features, such as warp and weft, to be read out easily. A complete technical drawing represents an important documentation material used for the renovation - conservation purposes.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

• apply their knowledge of the elementary procedures of pattern draft creation to the main types of apparel

• identify the proper method of resolving a particular pattern draft option

• elaborate technical documentation and use professional terminology

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

R:Pluháčková J.: Konstrukce střihů dámských oděvů, SPN Praha, 1986.

A:Arnold Janet: Patterns of Fashion, Macmillan Publishers Ltd./DramaBook, London, 1977.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -

1. Essentials of somatology for construction pattern drafts, somatometry

2. Pattern draft construction - technical drawing, dimensioning, symbology

3. Construction pattern grid of skirt apparel

4. Elementary construction pattern draft - skirt

5. Adjustments of the elementary construction pattern draft of a skirt

6. Skirt apparel model options

7. Construction pattern grid of a dress

8. Elementary construction pattern draft - dress

9. Adjustments of the elementary construction pattern of a dress

10. Dress model options

11. Construction pattern grid of a dress sleeve

12. Pattern draft construction of collars and cuffs

13. Construction pattern grid of trousers

14. Elementary construction pattern draft - trousers

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Registration requirements -

Structure and properties of fibres

Textile technology

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je vyhotovení technických střihových výkresů, základních druhů oděvů a jejich modelace. Hodnotí se obsahová i formální úroveň zpracování a schopnost aplikovat osvojené poznatky.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na seminářích 2 56
2 / 2 56 / 56