Fundamentals of forensic databases - B402014
Title: Základy forenzních databází
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 28 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Uhlíková Tereza Mgr. Ph.D.
Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Přednáška uvede do světa datových knihoven a databází v chemii, molekulové spektroskopii a v kriminalistice. Důraz je kladen na relační databáze, které kromě informačního potenciálu, jsou i vynikajícím výzkumným nástrojem. V přednášce budou uvedeny nejen příklady základních prostředků pro tvorbu jednoduchých knihoven a databází, ale i nástroje pro relační databáze.
Last update: Člupek Martin (02.02.2018)
Syllabus - Czech

1) Úvod do databází a jejich účel.

2) Programování a datové struktury, kódy, formáty.

3) Soubory dat, typy souboru, databázové prostředky.

4) ERA model, klíče a kardinalita, normalizace

5) Architektura databází a informatika

6) Vyhledávání dat

7) Strojové učení pro vyhledávání

8) Kvantové počítače pro práci s daty

9) SQL Standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk.

10) MySQL, SQL Server, MS Access, pandas phyton

11) Návrh relační databáze I

12) Návrh relační databáze II

13) Závěrečné shrnutí

Last update: Kaňa Antonín (13.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Práce na individuálním projektu 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
3 / 3 84 / 84