Phonetics I - CZV837006
Title: Fonetika I
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: preparatory study
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (10.02.2021)
Ve fonetice bude důraz kladen na praktické procvičování výslovnosti hlásek, slov ale i vyšších větných celků, dále intonace a rytmu, vedoucích k celkovému zdokonalování zvukové stránky ústního projevu, na pochopení souvislostí mezi psanou a mluvenou podobou jazyka. Seminář se zaměřuje i na praktickou výuku výslovnosti a poskytování zpětné vazby ve výuce anglického jazyka.
Literature - Czech
Last update: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (24.11.2020)

Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny (D. Melen) ISBN: 978-80-904-3062-4 - English Pronunciation in Use (M. Hancock) ISBN: 0521001854 - Speaking Clearly (P. Rogerson, J. Gilbert) ISBN: 978-0521312875

Syllabus - Czech
Last update: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (24.11.2020)

1. Word stress 2. Sentence stress 3. Rhythm 4. Weak forms 5. Intonation 6. Revision

Course completion requirements - Czech
Last update: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (24.11.2020)

Zápočet ve formě písemného testu