Calculations of Chemical Industry Equipment - M111022
Title: Technologické výpočty zařízení chemického průmyslu
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Karaba Adam Ing. Ph.D.
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu chemické inženýrství na problematiku zahrnující optimalizace jednotkových operací či návrhy složitějších procesů. Studenti se na cvičení seznámí s výpočetními systémy Matlab® a ASPEN Plus® a jejich praktickému použití ve výpočtech základních (jednotkových) operací v chemickém průmyslu, jako jsou materiálové a energetické bilance, separace, reakce a zpracování dat. Získané základní dovednosti následně aplikují na řešení modelových úloh, které budou vypracovávány ve skupinách, aby se studenti též seznámili se zásadami týmové práce. Studentům bude prezentován přístup k řešení problému, zahrnující jeho analýzu, vyhledání potřebných dat, výběr vhodných metod a jeho vlastní řešení. Hodnocení předmětu bude realizováno formou závěrečného projektu, ze kterého studenti vypracují písemnou zprávu (protokol).
Aim of the course - Czech
Last update: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu chemické inženýrství na problematiku zahrnující optimalizace jednotkových operací či návrhy složitějších procesů.

Literature - Czech
Last update: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)

1) Novák a kol: Fyzikální chemie – bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT Praha (2008).

2) Kočí a kol: Chemické inženýrství I, VŠCHT Praha (2019).

3) Bernauer B., Fíla V., Bernauer M.: Aplikovaná reakční kinetika, VŠCHT Praha (2014).

4) Beers K.: Numerical Methods Applied To Chemical Engineering, published online https://ocw.mit.edu/courses/10-34-numerical-methods-applied-to-chemical-engineering-fall-2005/resources/assignments/

5) Aspen Technology Inc.: Aspen Plus User Guide. Published online http://web.ist.utl.pt/ist11038/acad/Aspen/AspUserGuide10.pdf

Learning resources - Czech
Last update: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)

Doporučujeme sledovat e-learning na e-learning,.vscht.cz, kde budou průběžně zveřejňována zadání, nápovědy a další pomůcky ke cvičením.

Pro software Matlab jsou dostupné webové tutoriály a manuály, např. https://www.mathworks.com/help/matlab/language-fundamentals.html

http://ais.informatik.uni-freiburg.de/teaching/ws11/robotics2/pdfs/rob2-03-octave.pdf

Podpůrné materiály a rozšíření k publikaci 3) jsou dostupné na webu http://sites.engineering.ucsb.edu/~jbraw/chemreacfun/

Dále lze využít webové prezentace a další rozsáhlé materiály k předmětu aplikovaná reakční kinetika: http://web.vscht.cz/~bernauem/ark/ark.html

Pro zájemce je dostupný tutorial pro software Aspen na webu Michiganské univerzity http://www.chems.msu.edu/resources/tutorials/ASPEN

K softwaru Aspen+ je dostupné množství dokumentace a manuálů na webu, např. http://lcn.people.uic.edu/classes/che205s17/docs/aspen_tutorials.pdf

Entry requirements - Czech
Last update: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)

.

Course completion requirements - Czech
Last update: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)

K udělení klasifikovaného zápočtu musí studenti zpracovat a vyřešit zadaný závěrečný projekt, o řešení sepsat zprávu, vypracovat ústní prezentaci a obhájit výsledky.