Smart structures and materials - M126010
Title: Inteligentní struktury a materiály
Guaranteed by: Department of Solid State Engineering (126)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lyutakov Oleksiy doc. Mgr. Ph.D.
Examination dates   
Annotation - Czech
Inteligentní neboli „smart“ materiály jsou materiály, které reverzibilně reagují na změny ve svém okolí bez externího řízení. Vnější podnět může být vyvolán elektrickým nebo magnetického polem, teplotou, tlakem, osvícením atd. Inteligentní struktury a materiály pak reagují změnou struktury, tvaru, vodivosti, barvy, indexu lomu atd. V současné době smart materiály nacházejí větší a větší uplatnění v robotice, lékařství, elektronice, optice a senzorice. Jako příklady vysoce atraktivních systémů, které již byly realizovány nebo se aktivně vyvíjejí na základě inteligentních materiálů lze vyjmenovat řízené uvolňování léčiv, pokročile implantáty, samočisticí povrchy a displeje, nové druhy senzorů, textilie se schopností termoregulace nebo změny barvy a mnohá dalších fantastických věci.
Last update: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Orientovat se v jedné z nejmodernějších a nejpokročilejších oblastí v materiálových vědách.

Last update: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Literature - Czech

Z: M. Aflori: Intelligent Polymers for Nanomedicine and Biotechnologies, CRC press, 2017.

D: I. Chopra, J. Sirohi: Smart Structures Theory, Cambridge University Press, 2013.

D: M. Kutz, J. A. Harvey: Handbook of Materials Selection: Smart Materials, Willey, 2007.

Last update: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Learning resources - Czech

Výukové materiály k přednáškám jsou k dispozici u vyučujícího a budou na stránkách ústavu Inženýrství pevných látek.

Last update: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Syllabus - Czech

1. Úvod do oblastí inteligentních struktur a materiálů.

2. Piezoelektrické materiály a dielektrické elastomery.

3. Materiály s pamětí - slitiny a polymery

4. Materiály s pamětí - magnetostrikční materiály.

5. Inteligentní organické a anorganické polymery, materiály s přepínatelnou vodivostí.

6. Halochromické, fotochromické, thermochromní a elektrochromní materiály.

7. Samoléčebné materiály.

8. Biometrické inteligentní materiály.

9. Magnetokalorické a termoelektrické materiály.

10. Inteligentní povrchy.

11. Materiály s “multi-”odezvou.

12. Potenciální oblastí použití inteligentních materiálů: od elektroniky k medicíně.

13. Inteligentní a integrované adaptivní smart-systémy.

14. Perspektivy do budoucna a výzvy, které se stále řeší.

Last update: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Registration requirements - Czech

Úvod do studia materiálů

Fyzika I

Last update: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Course completion requirements - Czech

1. Splnění zadaných ůkolů.

2. Závěrečný test s úspěšností nad 50 %.

3. Ústní zkouška.

Last update: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
2 / 5 56 / 140