Introduction to laboratory practice - M217033
Title: Úvod do laboratorní praxe
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Examination dates   
Syllabus - Czech

Obsah předmětu je zaměřen na sjednocení základní laboratorní praxe na VŠCHT Praha. Kurz je určen především studentům, kteří neabsolvovali kompletní laboratorní výuku na VŠCHT Praha v bakalářském stupni a plně nezvládli principy práce v chemické laboratoři. Jde o vyladění základních laboratorních znalostí a dovedností na úroveň vhodnou pro magisterské studium. Studenti se seznámí se zásadami bezpečnosti práce, základními chemickými výpočty, běžným laboratorním vybavením a základními laboratorními postupy.

Last update: Kubová Petra (07.09.2023)