Animal tissue cultures - M320054
Title: Živočišné buněčné kultury a jejich využití
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Jablonská Eva Ing. Ph.D.
Viktorová Jitka doc. Ing. Ph.D.
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Jablonská Eva Ing. Ph.D. (19.07.2021)
Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s technikami kultivace živočišných buněčných kultur a také s metodami testování in vitro.
Learning resources - Czech
Last update: Jablonská Eva Ing. Ph.D. (11.08.2022)

Davis, J. M. (2011). Animal cell culture: essential methods (1. Aufl. ed.). Chichester: John Wiley & Sons Inc.

Riss TL, et al. Cell Viability Assays. 2013 May 1 [Updated 2016 Jul 1]. In: Markossian S, et al., editors. Assay Guidance Manual. 2004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144065/

Syllabus - Czech
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (21.06.2021)

1. Úvod, historie a legislativa

2. Základy sterilní práce a kultivace

3. Vybavení laboratoře, kultivační média a nádoby

4. Typy buněčných kultur, způsoby imortalizace, diferenciace

5. Sbírky buněčných linií, autentifikace, přehled vybraných buněčných linií

6. Příprava buněčných kultur na mikroskopii, vizualizace buněčných struktur

7. Transfekce, selekce, detekční markery; specifika Vysokokapacitního testování (HTS)

8. Akutní toxicita (MTA assays)

9. Genotoxicita

10. Receptor assays

11. Antioxidanty

12. Imunotesty

13. Mikrotumory, kokultury bariéry průtočné systémy

14. In vivo testy - přehled

Registration requirements - Czech
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (21.06.2021)

Biochemie

Course completion requirements - Czech
Last update: Viktorová Jitka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2022)

Předmět bude zakončen písemnou a ústní zkouškou.