Waste Treatment: of Building Materials, Glass, Ceramics - N107021
Title: Zpracování odpadů-stavební hmoty,sklo,keramika
Guaranteed by: Department of Glass and Ceramics (107)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Škvára František doc. RNDr. DrSc.
Is interchangeable with: M107018
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course focuses on characterization and treatment of inorganic waste materials, especially silicate waste materials, recycling during production of inorganic binders, building materials, glass and ceramic industry. The course is further focused on machinery used at treatment of waste materialsand at their recycling and legislation (laws) for the treatment of waste materials.
Last update: VED107 (27.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • describe principles of classification of inorganic (especially silicate) waste, their treatment and recycling in the production of inorganic binders, construction materials, glass and ceramics.
  • describe principles of machinery used in the treatment of wastes and their recycling.
  • use fundamentals of legislation for waste management.
Last update: VED107 (16.08.2013)
Literature -

R:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa Praha 1988.

R:Škvára F.: Technologie anorganických pojiv, VŠCHT Praha 1994.

R:M.Kuraš: Odpady, jejich využití a zneškodňování, Český ekologický ústav, 1994, ISBN 8085087324, 9788085087321.

A:P.Pytlík: Ekologie ve stavebnictví, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha 1997, ISBN 8085380382.

A:V.Voštová, J,Fries: Zpracování pevných odpadů, ČVUT Praha 2003.

Last update: VED107 (16.08.2013)
Learning resources -

See recommnded referances

Internal CD with presentation of lectures, with password

Last update: Škvára František (16.08.2013)
Syllabus -

1. Information sources, legislation and classification of waste materials

2. Treatment of waste materials

3. Treatment of waste materials – burning, alternative fuels

4. Treatment of waste materials - deposits

5. Wastes from energy and metallurgy – slag, fly ash, fumes

6. Basics of Portland cement technology

7. Basics of concrete technology

8. Waste utilization at building materials production

9. Binders and building materials on the waste CaSO4 basis

10. Construction and demolition waste and its recycling

11. Basics of glass technology, recycling of glass

12. Basics of technology of ceramics, recycling of ceramics

14. Radioactive waste

Last update: Šídlová Martina (11.09.2017)
Registration requirements -

Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Chemical Engineering

Last update: VED107 (16.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Examination test 80