Specialised Practice II - N150008
Title: Odborná praxe II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: B148043
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (21.08.2013)
Students pass two-weeks practical training in conservation laboratories, restorer-studios or research institution. During the practice, students will get practical knowledge required for future carrier.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to:

apply skills in practice

solve practical problems

work as a part of a team

Literature -
Last update: TAJ148 (21.08.2013)

R none

Learning resources -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Study materials are available at the teacher.

Syllabus -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

1. Learning about the current activities of the work place, laboratory or research institution.

2. Excursion to the work place or institutions.

3. Taking part in the activities of the subject and realization of the work tasks.

4. Evaluation and writing of the report.

Registration requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2017)

Specialised practice I, Semestral work I, Semestral work II, Semestral work III

Course completion requirements - Czech
Last update: TAJ148 (21.08.2013)

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování praxe dle smlouvy a odevzdání zprávy v rozsahu cca 5 stran textu + obrázky

Zpráva musí obsahovat, kde a pod kým vedením byla praxe vykonána.

Obsah a struktura zprávy závisí na konkrétní náplni praxe, obecně ji lze rozdělit:

  • laboratorní protokol event. semstrální práce (úvod + teorie, experimentální část, výsledky a diskuse a závěr)
  • restaurátorská/konzervátorská zpráva (úvod, průzkum - zhodnocení stavu objektu, restarátorský záměr - zvolená metoda konzervce, použité materiály, postup, závěr.

Ze zprávy by mělo být patrné, že si je student vědom, co dělal a proč, že se vždy snažil zjistit a pochopit činosti, které prováděl a problémy, které řešil.

Do zprávy může být přidáno zhodnocení praxe a může být zmíněn případný rozpor mezi teorií, novými poznatky a současnou praxí.

Cílem praxe je totiž nejen se podívat na některá pracoviště, ale hlavně se seznámit se současnou konzervátorskou praxí.

Zprávu z praxe hodnotí a akceptuje:

pro obor textil Ing. Škrdlantová, přesnou náplň zprávy kruhy 284 a 384 konzultují přímo s ní

pro obor kovy Ing. Msallamová

pro obor sklo a keramika Ing. Cílová a Ing. Kloužková

pro obory Technologie Ing. Kučerová

pro obor Technologie se zaměřením na kovy Ing. Msallamová

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28