Technical Nuclear Chemistry - N218010
Title: Technická jaderná chemie
Guaranteed by: Department of Power Engineering (218)
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M218002
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Is interchangeable with: M218002
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)
Předmět poskytuje znalosti z principů jaderných elektráren, jejich technologie, tj. materiálové zajištění, bezpečnost, chemické řežimy, legislativa. Vybrané části tematiky jsou probrány detailněji včetně příkladů z praxe. Součástí předmětu je exkurze na jaderné zařízení.
Aim of the course - Czech
Last update: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

Student bude umět: Orientovat se v problematice, posoudit souvislosti případných změn technologií, vhodnost použití nových materiálů a postupů.

Literature - Czech
Last update: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (23.01.2018)

Bečvář a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL Praha 1981

Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3

Zákon 263/2016

Vyhláška SUJB 422/2016

Learning resources - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (23.02.2016)

www.sujb.cz

www.surao.cz

portal.gov.cz

web.vscht.cz/sajdlp

Syllabus
Last update: TAJ218 (25.09.2013)

1. Survey of History

2. Characteristic and Description of Atomic Nuclei

3. Nuclear radiation, nuclear fission

4. Interaction of Nuclear Radiation with Materials

5. Nuclear Rector-chemical and physical processes

6. Description of reactor types

7. Chemical regimes of PWR (WWER)

8. Effects of ionizing radiation

9. Detectors and units in radiation chemisty

10. Radiation chemistry

11. Chemistry of uranium-processing of uranium ore

12. Legislation-"atomic" law

13. Limits of irradiation of inhabitants, definition of these limits

14. Usage of radioisotopes, technology, special analytical methods, diagnostics

Registration requirements - Czech
Last update: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

ne

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,3 8
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 13
Práce na individuálním projektu 0,7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 30
Defense of an individual project 20
Oral examination 50