Chemical Engineering: Laboratory - N409513
Title: Laboratoř chemického inženýrství
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Ústav 409
Is interchangeable with: N409013, B409005, AB409005
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními

2. operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem

3. skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat

4. písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené

5. závěry.

6. Tématické okruhy prací:

7. Hydromechanické operace: Ztráty mechanické energie při proudění tekutin,

8. Charakteristika odstředivého čerpadla, Příkon míchadla, Filtrace, Sedimentace, Ztráty

9. tlaku při proudění tekutiny výplní.

10. Mechanické procesy: Mletí v kulovém mlýnu.

11. Tepelné procesy: Tepelný výměník typu "trubka v trubce". Koeficient prostupu tepla na

12. žebrovaném povrchu.

13. Separační procesy: Rektifikace, Absorpce, Sušení, Reversní osmosa.

14. Reaktorové inženýrství: Měření rozdělení dob prodlení v průtočném systému.

Last update: SMIDOVAL (09.05.2005)