Fundamentals of Physics: Repetition - N444002
Title: Repetitorium středoškolské fyziky
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, --- [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc.
Alexa Petr Dr. RNDr.
Is interchangeable with: B444004, AB444004
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Fyzikální veličiny, jednotky a převody

2. Počítání s vektorovými veličinami

3. Kinematika přímočarého a křivočarého pohybu

4. Dynamika přímočarého pohybu

5. Dynamika křivočarého pohybu

6. Mechanická práce, výkon, účinnost, mechanická energie

7. Pohyby těles v tíhovém a gravitačním poli

8. Statika tuhého tělesa

9. Pohyb tuhého tělesa

10. Archimédův zákon, hydrostatický tlak

11. Proudění ideálních tekutin

12. Základní úlohy z geometrické optiky

13. Základní úlohy ve stejnosměrných obvodech

14. Základní úlohy ve střídavých obvodech

Last update: Erudio (01.01.1999)