Semestral Work II - N700007
Title: Semestrální práce II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B700007
Belongs to the student work of type: projekt
Guarantor: Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Is interchangeable with: B700007
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The aim of the semestral work is to restore (conserve) a given object, its survey and documentation needed for completing the restoration (conservation) report. For the content of the work, see Bachelor work. The semestral work serves for improving hand-craft techniques skills required for conservation - restoration of real cultural heritage objects.
Last update: Škrdlantová Markéta (15.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

perform a material survey of the given object by using available analytical techniques,

collect high-quality photodocumentation of the object,

assess the condition of the object based on the survey and to propose an appropriate restoration procedure,

restore and conserve the object following the proposed and approved restoration plan and to complete a restoration report (the text of the semestral work).

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

R:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

A:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

A:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

R: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

A: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

R:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

R:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Last update: Škrdlantová Markéta (16.08.2013)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/index.html

Last update: Škrdlantová Markéta (15.08.2013)
Syllabus -

The content of the semestral work depends on the study programme, or on student's specialization.

The aim of the semestral work is to restore (conserve) a given object, its survey and documentation needed for completing the restoration (conservation) report. For the content of the work, see Bachelor work. The semestral work serves for improving hand-craft techniques skills required for conservation - restoration of real cultural heritage objects.

Last update: Škrdlantová Markéta (16.08.2013)
Registration requirements -

Handicraft Techniques I,II

Photography Techniques

Semestral Work I

Last update: Škrdlantová Markéta (16.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Defense of an individual project 50