Filtr:
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AB323011 Human Nutrition and Nutritional Policy 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail P323008 Moderní trendy v izolačních a separačních metodách 22330 323 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail M323015 Speciální analýza potravin 22330 323 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M323012 Laboratorní projekt II 22330 323 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní ne
detail M323011 Laboratorní projekt I 22330 323 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail M323010 Izolační a separační metody 22330 323 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail B323012 Analytické metody ve forenzní analýze 22330 323 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail B323004 Úvod do potravinářské legislativy 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AP323010 Special analysis of food and natural products 22330 323 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP323008 Recent trends in isolation and separation methods 22330 323 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AM323015 Special Food Analysis 22330 323 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM323010 Isolation and Separation Methods 22330 323 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M323009 Toxikologie potravin 22330 323 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B323016 Nutriční diagnostika a informatika 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B323015 Hodnocení nutričního stavu populace 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B323014 Výživa člověka 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B323013 Potravinářská legislativa 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B323011 Výživa a výživová politika 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B323006 Statistické zpracování dat 22330 323 zimní s.:1/2, KZ [HT] zimní ne
detail B323010 Analýza potravin a přírodních produktů 22330 323 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AB323001 Food Chemistry 22330 323 zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail P323007 Chemické a biochemické změny v potravinách a přírodních produktech 22330 323 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail M323021 Laboratoř instrumentálních metod v analýze potravin 22330 323 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail M323018 Chemie potravinových surovin a výrobků 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M323014 Nutraceutika a funkční potraviny 22330 323 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail P323010 Speciální analýza potravin a přírodních produktů 22330 323 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail M323017 Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat 22330 323 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail P323006 Strategie zpracování chromatografických a spektrometrických dat 22330 323 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AM323004 Reaction Mechanisms in Food Chemistry 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AP323007 Chemical and biochemical changes in food and natural products 22330 323 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail M323001 Chemická bezpečnost potravin 22330 323 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M323004 Reakční mechanismy v chemii potravin 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M323007 Technologie přípravy stravy 22330 323 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AB323002 Analysis of Food and Natural Products: Laboratory 22330 323 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail M323006 Chemometrie 22330 323 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M323008 Fyziologie a pathofyziologie lidské výživy 22330 323 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B323003 Senzorická analýza 22330 323 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B323009 Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi 22330 323 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail P323005 Analýza stopových prvků v biologických materiálech 22330 323 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P323004 Speciální senzorická analýza 22330 323 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P323002 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 22330 323 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail M323022 Laboratoř chromatografie a hmotnostní spektrometrie 22330 323 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail M323020 Strategie průkazu falšování potravin a doplňků stravy 22330 323 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AB323010 Food and Natural Products Analysis 22330 323 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M323005 Laboratoř reakčních mechanismů v chemii potravin 22330 323 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail AB323003 Sensory Analysis 22330 323 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M323002 Dietologie 22330 323 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M323003 Laboratoř chemické bezpečnosti potravin 22330 323 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail B323017 Fyziologie výživy 22330 323 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail AP323005 Trace element analysis of biological samples 22330 323 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP323004 Special sensory analysis 22330 323 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP323002 Liquid chromatography in Analysis of Foods and Natural Products 22330 323 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AM323019 Control of Food Raw Materials and Commodities: Laboratory 22330 323 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail M323019 Laboratoř kontroly potravinářských surovin a výrobků 22330 323 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail AM323001 Chemical Food Safety 22330 323 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M323013 Jakost v laboratorní a výrobní praxi 22330 323 letní s.:1/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B323008 Analýza potravin v kontrolní praxi 22330 323 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M323016 Analýza biologicky aktivních látek 22330 323 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM323016 Analysis of Bioactive Compounds 22330 323 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B323007 Zdravotní nezávadnost potravin 22330 323 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B323001 Chemie potravin 22330 323 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AP323006 Strategies of processing of chromatographic and mass spectrometric data 22330 323 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP323001 Gas Chromatography in Analysis of Foods and Natural Products 22330 323 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP323011 Nutrition and Health: Risks and benefits 22330 323 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP323012 Implementation of analytical methods in crisis situations 22330 323 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P323001 Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 22330 323 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P323003 Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratoři 22330 323 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P323011 Výživa a zdraví: rizika a benefity 22330 323 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail B323002 Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů 22330 323 0/5, KZ [HT] oba ne
detail B323005 Potravinářské zbožíznalství 22330 323 2/0, Zk [HT] oba ne
detail AP323003 Development and Optimisation of Procedures in Analytical Laboratory 22330 323 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P323012 Implementace analytických metod v krizových situacích 22330 323 3/0, Jiné [HT] oba ne