Filtr:
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AP403013 Physical Chemistry of Polymer Systems 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail B403006 Laboratoř fyzikální chemie II 22340 403 0/3, KZ [HT] oba ne
detail B403002 Fyzikální chemie B 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail B403016 Základy fyzikální chemie 22340 403 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail B403003 Fyzikální chemie I 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail B403004 Fyzikální chemie II 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail AB403003 Physical Chemistry I 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail P403013 Fyzikální chemie polymerních soustav 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P403015 Statistické zpracování experimentálních dat 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P403018 Vibrační spektroskopie 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P403023 Kvantové počítače a algoritmy 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403009 Advanced Fundamentals of Photonics 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403015 Statistical treatment of experimental data 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403018 Vibrational Spectroscopy 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403020 Advanced methods of quantum chemistry for experiment 22340 403 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP403021 Advanced Quantum Mechanics for chemical physics and sensorics 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403022 Modern nanoscopic techniques for molecular investigation 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP403023 Quantum Computers and Algorithms 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail B403007 Teoretické základy chemie 22340 403 2/2, Z [HT] oba ne
detail M403005 Kinetika chemických a fotofyzikálních dějů 22340 403 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail B403018 Fyzikální chemie A + 22340 403 3/2, KZ [HT] oba ne
detail B403019 Fyzikální chemie B + 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail P403009 Pokročilé základy fotoniky 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P403020 Pokročilé metody kvantové chemie pro interpretaci experimentu 22340 403 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P403021 Pokročilá kvantová mechanika pro chemickou fyziku a senzoriku 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P403022 Moderní nanoskopické techniky studia molekul 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AB403005 Physical Chemistry: Laboratory I 22340 403 0/4, KZ [HT] oba ne
detail AB403006 Physical Chemistry: Laboratory II 22340 403 0/3, KZ [HT] oba ne
detail B403012 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 22340 403 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 22340 403 0/4, KZ [HT] oba ne
detail B403001 Fyzikální chemie A 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail AP403011 Chemical Kinetics 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail M403023 Pokročilé matematické metody pro fyzikální chemii 22340 403 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail P403002 Statistická termodynamika 22340 403 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403004 Fázové rovnováhy 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403007 Transportní a membránové procesy 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403008 Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403011 Chemická kinetika 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P403019 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AM403007 Property estimation methods for chemicals and mixtures 22340 403 letní s.:2/0, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM403030 Structure and Properties of Molecules 22340 403 letní s.:3/1, Zk [HT] letní ne
detail AP403001 Molecular Modelling and Simulation 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403002 Statistical Thermodynamics 22340 403 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP403003 Estimation of Physico-chemical Properties from Molecular Structures 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403004 Phase Equilibria 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403005 Advanced methods of molecular dynamics 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403007 Transport and Membrane Processes 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403008 Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP403019 Advanced Quantum Mechanics for Chemists 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail M403002 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace 22340 403 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M403004 Fyzikálně chemické principy membránových procesů 22340 403 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M403007 Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek a směsí 22340 403 letní s.:2/0, Z+Zk [HT] letní ne
detail M403010 Fázové rovnováhy a chování heterogenních soustav 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail B403008 Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření 22340 403 letní s.:0/3, KZ [HT] letní ne
detail B403009 Základy chemicko-inženýrské termodynamiky 22340 403 letní s.:1/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail P403005 Pokročilé metody molekulové dynamiky 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AB403004 Physical Chemistry II 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail B403010 Teoretická chemie 22340 403 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M403065 Paralelní programování v OpenMP, MPI a CUDA 22340 403 letní s.:0/10, Z [HS] letní ne
detail AP403017 Advanced methods for characterization of solids 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail B403013 Fyzikální chemie mikrosvěta 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM403005 Kinetics of Chemical and Photophysical Processes 22340 403 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM403031 Pre-diploma Project I 22340 403 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail M403013 Semestrální práce - fyzikální chemie I 22340 403 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail P403001 Molekulární modelování a simulace 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AM403018 Chemical thermodynamics 22340 403 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B403015 Semestrální projekt 22340 403 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail P403006 Koloidní a povrchová chemie 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P403010 Chemická termodynamika pro zpracování ropy 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P403012 Elektrochemie 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P403014 Fyzikální chemie pro technologickou praxi 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P403016 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AM403003 Physical Chemistry of Phase Boundaries 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AP403006 Colloid and Surface Chemistry 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP403010 Chemical Thermodynamics for Oil Treatment 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP403012 Electrochemistry 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail AP403014 Physical Chemistry for Technology Practice 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP403016 Introduction to the Theory of Phase Transitions 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail B403017 Seminář programu chemie 22340 403 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403001 Kvantová chemie 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403009 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie I 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail M403011 Fyzikální chemie vodných roztoků 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403016 Matematické metody pro fyzikální chemii 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail M403018 Chemická termodynamika 22340 403 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403020 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403021 Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací 22340 403 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail M403022 Struktura a vlastnosti molekul a nízkodimenzionálních materiálů 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail AM403034 Advanced Experimental Techniques: Laboratory 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail M403003 Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403008 Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin 22340 403 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403012 Chemické rovnováhy 22340 403 zimní s.:1/1, Zk [HT] zimní ne
detail M403015 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie II 22340 403 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail M403019 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 22340 403 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail AB403014 Spectroscopic Methods 22340 403 zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B403011 Počítačová chemie 22340 403 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B403014 Spektroskopické metody 22340 403 zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403006 Elektrochemie 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M403066 Moderní metody molekulového modelování 22340 403 zimní s.:0/15, Z [HS] zimní ne
detail AM403032 Pre-diploma Project II 22340 403 zimní s.:0/7, KZ [HT] zimní ne
detail AP403024 State Behaviour and Fundamentals of Thermodynamics 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail M403014 Semestrální práce - fyzikální chemie II 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail M403017 Praktikum z kvantové chemie 22340 403 zimní s.:0/1, Z [HT] zimní ne
detail P403024 Stavové chování a základy termodynamiky 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne