Organic Chemistry: Laboratory II - AB110006
Anglický název: Organic Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://Do termínu laboratoří se musí studenti přihlásit prostřednictvím SIS jako na termín zkoušky z Laboratoří OCH II
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Himl Michal Ing. Ph.D.
Prerekvizity : {prerekvizita pro laboratoř organické chemie I (pro plnění laboratoře OCH I nebo předmětu OCH II a zápis laboratoře OCH II) "předmět OCH I ve všech mutacích"}, {prerekvizita pro plnění laboratoře OCH II}
Záměnnost : N110003, N110003A
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)
Druhý kurs praktické výuky organické chemie je zaměřen na složitější operace organické syntézy, včetně analýzy směsí látek a jejich charakterizaci pomocí spektroskopických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Studenti budou umět:

pochopit systém organické syntézy - plánování reakcí, stavbu reakčních aparatur, provedení reakcí, izolaci a charakterizaci produktů

samostatně zpracovat pracovní protokoly

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, Vydavatelství VŠCHT, 2000, dotisk 2007, 8070803959

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Laboratorní předpisy

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

1. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.

2. Jednostupňové syntézy spojené s izolací a identifikací produktu.

3. Vícestupňové syntézy.

4. Operace za bezvodých podmínek.

5. Práce s malým množstvím látek.

6. Organická rozpouštědla, extrakce, sušení, odpařování.

7. Krystalizace a filtrace.

8. Sloupcová chromatografie.

9. Chromatografie na tenké vrstvě.

10. Destilace za atmosferického tlaku.

11. Destilace za sníženého tlaku.

12. Stanovení bodu tání.

13. GLC chromatografie připravených látek.

14. NMR spektrometrie.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Laboratoř organické chemie I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Laboratoř organické chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Odevzdání preparátů, úspěšné absolvování testu.