Macroeconomics - AB501015
Anglický název: Macroeconomics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501015
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
The course deals with the analysis of aggregate demand, which is then extended by the issues of prices and labour market. The business cycle analysis is performed within the framework of AD-AS model. Finally, the course presents the basics of economic growth theory.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

R: Mankiw N G. Macroeconomics, 9th edition. Worth Publishers. 2018.

A: Dornbusch R, Fischer S, Startz R. Macroeconomics, 13th edition. McGraw-Hill Education. in print 2020

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

To be admitted to the exam the student needs to obtain at least 50 % of the points in two written assessements during the semestre. The first assessement has a weight of 35 % and the second assessement has a weight of 65 %. The second assessement may be retaken once. Then, the student needs to obtain at least 50 % of points in a written exam. The exam may be oral via MSTeams in case contact exam is not possible due to policy measures.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

1. GDP and national accounting.

2. Consumption.

3. Investment.

4. Foreign trade.

5. Government sector and fiscal policy.

6. Exchange rate.

7. Money market and monetary policy.

8. Inflation and rigidities.

9. Labor market.

10. Aggregate demand and aggregate supply.

11. Aggregate demand and aggregate supply and Phillips‘ curves.

12. Phillips‘ curves.

13. Solow model.

14. Solow model.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

To be admitted to the exam the student needs to obtain at least 50 % of the points in two written assessements during the semestre. The first assessement has a weight of 35 % and the second assessement has a weight of 65 %. The second assessement may be retaken once. Then, the student needs to obtain at least 50 % of points in a written exam. The exam may be oral via MSTeams in case contact exam is not possible due to policy measures.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168