Applied Programming - AM143016
Anglický název: Applied Programming
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Záměnnost : N143037
Termíny zkoušek   
Anotace -
Druhá část základního programovacího kurzu. Studenti se seznámí s aplikací jazyka Python na praktické problémy (databáze, jejich webová rozhraní, vyhledávání v textech, kreslení grafů, zpracování strukturovaných dat...) a dalšími potřebnými technikami (verzovací systémy...).
Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.12.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Znát pokročilejší vlastnosti jazyka Python a jeho standardní knihovnu.

Znát základy práce s distribuovanými systémy pro správu verzí (git).

Rozumět základům databázových systémů.

Chápat základy datové komunikace po internetu.

Zpracovat nejběžnější strukturovaná data.

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.12.2023)
Literatura -

Z: Necaise, Rance D.: "Data Structures and Algorithms Using Python". John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-61829-5

Z: Oppel, Andrew J.: "Databases Demystified". McGraw-Hill/Osborne, 2004. ISBN 007-225364-9

Z: Töpfer, Pavel: "Algoritmy a programovací techniky". Prometheus, Praha 2010 (1995). ISBN 978-80-7196-350-9

D: Brown, Tiffany B.; Butters, Kerry; Panda, Sandeep: "Jump Start HTML5". Sitepoint, 2014. ISBN 978-0980285826

D: Scott, Michael L.: "Programming Language Pragmatics". Morgan Kaufmann, 2009. ISBN 978-0123745149

D: Aho, Alfred V.; Lam, Monica S.; Sethi, Ravi; Ullman, Jeffrey D.: "Compilers -- Principles, Techniques, & Tools (Second Edition)". Pearson Education, 2007. ISBN 978-0321486813

D: Matoušek, Jiří; Nešetřil, Jaroslav: "Kapitoly z diskrétní matematiky". Karolinum, Praha 2010. ISBN 978-80-2461-740-4

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.12.2023)
Studijní opory -

https://Python.org

https://DiveIntoPython3.net (český překlad http://DiveIntoPython3.py.cz)

https://Conda.io

https://SQLite.org

https://Jupyter.org

https://Matplotlib.org

https://NumPy.org

https://pandas.PyData.org

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.12.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet -- body za domácí úkoly

Zkouška -- praktická, komplexnější série programovacích úkolů

Při praktické části je povoleno používat libovolné zdroje.

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.12.2023)
Sylabus -

1. distribuované verzovací systémy (git)

2. dokumentační a jednotkové testy

3. práce s texty pomocí regexpů

4. použití tříd v Pythonu

5. práce v systému Conda

6. databázové systémy a jazyk SQL

7. databáze SQLite, použití ORM

8. základy webových technologií HTTP a HTML5

9. projekt (databáze)

10. práce v prostředí Jupyter Notebook

11. Matplotlib -- kreslení grafů

12. Numpy -- vícedimenzionální data

13. Pandas -- základy zpracování dat

14. projekt (zpracování dat)

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (14.12.2023)
Studijní prerekvizity -

Fundamentals of Programming (nebo podobný úvodní kurs programování; alespoň základní znalost jazyka Python očekávána)

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (27.02.2024)