Strategic Management - AM501013
Anglický název: Strategic Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Souček Ivan Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501013
Termíny zkoušek   
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

R: Mastering Strategic Management – Open Textbook Library. Dostupné z https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/mastering-strategic-management

A: DAVID, F. R. Strategic Management. New Jersey, Prentice Hall, 2011.

A: GRANT, R. M., Contemporary Strategic Analysis. Chichester, 2013.

A: HITT, M., IRELAND, R., HOSKINSSON, R. Strategic Management, South-Western Cengage Learning, Canada, 2011.

A: PEARCE, J., ROBINSON, R. Strategic Management, 4. Edition, Irwin Inc., 1991.

A: SPULBER, D. Economics and Management of Competitive Strategy, Wold Scientific, 2009.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (09.11.2023)

Zkouška formou eseje - písemná s odbornou diskuzí.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (05.08.2022)

1. Introduction to strategic management

2. The concept of strategy as a position

3. Strategy as a plan

4. Analysis of the external environment

5. Analysis of the internal environment

6. Strategy Alignment

7. Management in a crisis

8. Implementation of the strategy in practice

9. Semi-globalization

10. Diversification

11. Organizational structure of the company

12. Ethical management

13. Innovation management and change management

14. Behavioral strategic management

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (09.11.2023)

Pass: tests from a prescribed book, active participation in seminars (eg in the form of a test from a case study), an essay of 1,500 words on a given topic

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168