Intellectual Capital Management - AM837002
Anglický název: Intellectual Capital Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://kem.vscht.cz/subjects/25013
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Neslučitelnost : M837002
Záměnnost : M837002, S437018
Je neslučitelnost pro: M837002
Je záměnnost pro: M837002
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)
This subject is based on the modern trend of knowledge economy focusing on the acquisition and use of knowledge of all employees. Managers who are able to coordinate their subordinates are necessary. This course builds on some subjects of bachelor's degree, especially on Management and Human resources management. The main interest is focused on personal activities important for all managers, especially recruiting, assessing and stimulating subordinates, team management etc.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Students will be able to:

Understand and participate in the personal activities in the enterprise

Prepare and implement selection and evaluation interview

Use selected techniques for objective evaluation of subordinates

Propose activities to strengthen corporate culture

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (14.02.2020)

Any books or textbooks from area of Human resource management.

Augmentative:

1. Dessler G. Human Resource Management,16th ed., Pearson global ed., 2020

2. Armstrong M. Handbook of human resource management practice. London : Kogan Page, 2017.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

https://www.youtube.com/watch?v=95lhtBc53f8 Job Interview

http://portal.ukwon.eu/euwin-film-bank Work Place Innovation

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

1. Human resources management in knowledge Economics

2. Personnel planning

3. Job specification

4. Employee selection and recruitment

5. Employee performance evaluation

6. Employee remuneration and Workforce motivation

7. Career management

8. Role of Education in Firm

9. Creativity and Support of innovative behaviour

10. Social keeping in Firm

11. Communication, relationships and Corporate culture

12. Creating employees teams

13. Stress in the workplace

14. Outplacement

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Students obtain credits after presentation their reports. Then, they can take the oral exam.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84