Figurální kreslení - B148013
Anglický název: Figurative Drawing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vejdovský Tomáš Mgr.akad.soch.
Stoss Jan MgA.
Záměnnost : N148026
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují grafických studií figury a jejích detailů (hlavy, ruky apod.)
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

kreslit studie stojící, sedící a pohybující se figury

kreslit studie datailů figury (hlavu, ruku aj.)

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -

1. Sedící figura v životní velikosti.

2. Stojící figura v životní velikosti - v lince I.

3. Stojící figura v životní velikosti - v lince II.

4. Ležící figura s důrazem na perspektivu.

5. Kresba sádrové figury s draperií.

6. Kresba živého modelu s důrazem na výraz I.

7. Kresba živého modelu s důrazem na výraz II.

8. Figura s naznačenou kostrou v těle I.

9. Figura s naznačenou kostrou v těle II.

10. Figura s naznačenou kostrou v těle III.

11. Kresba figury s důrazem na ruce.

12. Kresba sedící figury s důrazem na nohy v perspektivě - linka I.

13. Kresba sedící figury s důrazem na nohy v perspektivě - linka II.

14. Studium výrazů obličeje.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Věcné kreslení, Výtvarné cvičení I, Výtvarné cvičení II

Poslední úprava: Kučerová Irena (05.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na seminářích a vypracování kreseb dle zadání v stanovené kvalitě.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112