Seminář semestrální práce IV - textil - B148025
Anglický název: Seminar of Semestral Work IV - textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bureš Víchová Jana Bc. DiS.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů v oboru konzervování-restaurování textilu. Seminář slouží ke konzultacím při průzkumu, dokumentaci a ke zpravování textilně-technologického rozboru objektu restaurovaného v rámci předmětu Semestrální práce IV.
Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět provést:

 • restaurátorský průzkum textilního objektu
 • dokumentaci restaurovaného objektu.

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Literatura -
 • Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology. Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980.
 • CIETA. A Vocabulary of Technical Textile Terms. CIETA: Lyon, 2021.
 • Flury-Lemberg, M. Textile Conservation and Research. Abegg-Stiftung: Bern, 1988.
 • Landi, S. The Textile Conservator´s Manual. Butterworth-Heinemann: Oxford, 1992.
 • Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemici Principles of Textile Conservation. Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999.

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Sylabus -

Průzkum a dokumentace restaurovaného předmětu z hlediska:

1. výtvarného

 • kresebná dokumentace - zakreslení rozměrů (kóty), detaily poškození, studie původního vzhledu a výzdoby, technický výkres k jednotlivým technikám
 • fotodokumentace - zachycení celku a detailů při převzetí práce, v průběhu práce a po ukončení

2. uměleckohistorického

 • vstupní uměleckohistorický rozbor, studium zdrojů (datace, provenience, rekonstrukce vzhledu, ikonografie)
 • vypracování uměleckohistorické části restaurátorské zprávy

3. textilně technologického

 • odběr vzorků
 • vazebný rozbor materiálu
 • rozbor přízí
 • identifikace vláken (mikroskopie)
 • analýza netextilních materiálů

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Semestrální práce III, Seminář semestrální práce III

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zápočtem. Student získá zápočet na základě: docházky (min. 70 %) a zpravování textilně-technologického průzkumu objektu restaurovaného v rámci Semestrální práce IV.

Poslední úprava: Bureš Víchová Jana (13.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28