Výtvarná dokumentace sklo - keramika III - B700013
Anglický název: Art Documentation Glass - Ceramic III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Záměnnost : N700013
Je záměnnost pro: N700013
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět slouží ke zdokonalení dokumentačních dovedností studenta a je zaměřen na plošnou a plastickou dokumentaci tvarů dle předlohy ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Poslední úprava: Kučerová Irena (11.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • výtvarnou a grafickou dokumentaci objektů a jejich detailů
  • prostorovou dokumentaci objektů a jejich detailů.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.02.2018)
Literatura -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Metody výuky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky heraldiky. Zoomorfní studie, vyjádření ve znaku, studie štítonoše ve znaku, aplikované heraldiky v památce, slohově dané památky, složitějšího reliéfního figurálního motivu na památce, prostorového figurálního motivu na památce užitého umění, restaurované památky, detailů, doplňování, rekonstrukce, včetně technického výkresu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

Plošná a plastická dokumentace uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky, 3D modelování v počítači a 3D skenování.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Výtvarná dokumentace II

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je povinná účast na výuce a odevzdání 4 úkolů (dokumentace) dle zadání.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84