Výtvarná dokumentace III kovy - B700020
Anglický název: Art Documentation III Metals
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Friebelová Iveta Mgr. Dis
Je záměnnost pro: N700013
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem předmětu je, aby studenti zdokonalili své výtvarné, grafické a modelační dovednosti. Studenti procvičují plošnou a prostorovou dokumentaci objektů a jejich tvarů ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Poslední úprava: Kučerová Irena (07.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

Vektorová dokumentace restaurované památky

Vytvoření digitálního 3D modelu restaurované památky

Poslední úprava: Kučerová Irena (07.02.2018)
Literatura -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Kučerová Irena (20.02.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Kučerová Irena (07.02.2018)
Sylabus -

Vektorová dokumentace restaurované památky s rekonstrukcí chybějících prvků a vizualizace rozsahu poškození (Adobe Illustrator, CorelDRAW).

Vytvoření digitálního 3D modelu restaurované památky včetně textury a studie doplňků.

Poslední úprava: Kučerová Irena (07.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Výtvarná dokumentace II kovy

Poslední úprava: Kučerová Irena (07.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zápočte. podmínkou pro udělení zápočtu je aktviní účast a vypracování úkolů dle zadání.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28