Řemeslné techniky zpracování kovů - B700021
Anglický název: Hand-made metal processing techniques
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Nikendey Václav Ing.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je určen pro individuální zdokonalení řemeslných dovedností studenta, které jsou nezbytné pro restaurování.
Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět řemeslné techniky zpracování kovů, které jsou nezbytné pro restaurování kovových objektů.

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Literatura -

žádná

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Sylabus -

Obrábění kovů (protahování, válcování, kovotlačitelství).

Tvarování kovů (výroba stěžejky).

Tavení kovů (výroba slitin).

Spojování kovových materiálů (pokročilé tvrdé pájení).

Povrchové úpravy kovů a jejich fixace.

Řemeslné techniky zpracování kovů (granulace, filigrán).

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Řemeslné techniky I, II

Poslední úprava: Kučerová Irena (08.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na výuce a odevzdané úkoly.

Poslední úprava: Drábková Klára (31.08.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Práce na individuálním projektu 0.5 14
3 / 3 84 / 84