Řízení firem v krizi a při restrukturalizaci - CZV837054
Anglický název: Management of companies in crisis and during restructuring
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace
Šest interaktivních prezentací, konkrétních příkladů z praxe (Case studies) zpracovaných přednášejícím na základě vlastních zkušeností z pozice ředitele společností různých velikostí a různých oborů ve zlomových okamžicích jejich vývoje. Během prezentací bude na půdorysu krizí a restrukturalizací firem ilustrováno celé spektrum manažerských dovedností a nástrojů a jejich pokud možno standardní a bezpodmínečně systematické využívání v obtížných fázích vývoje firem. Přednášky budou z důvodu komplexity přednášeny studentům vyšších ročníku, tedy ve fázi jejich studia, kdy lze předpokládat dostatečnou teoretickou znalost a schopnost věcně reagovat na příklady z praxe. Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost své teoretické znalosti konfrontovat s reálnými, mnohdy složitými situacemi firem různých velikostí a oborů a dát jim možnost pochopit nutnost propojení akademických, tedy teoretických znalostí s pozdějšími praktickými manažerskými zkušenostmi.
Poslední úprava: Krátká Jana (03.01.2023)
Sylabus

1. Restrukturalizace výrobního závodu a jeho transformace na standardní, zákaznicky orientovanou společnost (chemický průmysl)

2. Restrukturalizace nemocnice

3. Společnost ve složité situaci, která si vyžaduje změnu strategie (chemický průmysl)

4. Rozdíly restrukturalizace distributora zdravotní péče (produkty) a cestovní kanceláře (služby)

5. Založení nové kliniky (start-up)

6. Strategie vstupu na zahraniční trh (zdravotnictví)

7. Optimalizace marketingových procesů

Literatura: FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, 2022 (v tomto roce vyšlo čtvrté, přepracované vydání) SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, 2017. VEBER, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Produkční a provozní management. Grada Publishing. 2021.

Poslední úprava: Krátká Jana (03.01.2023)