Mikrovlná chemie - D110008
Anglický název: Microwave Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Církva Vladimír Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP110005, P110005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (03.04.2014)
Vývoj mikrovlnné chemie (historie, popis), mechanismus mikrovlnného ohřevu (polarizační vs. vodivostní), interakce mikrovln s materiály (absorpce, transmise, odraz, rozptyl), chování látek v mikrovlnném poli (superheating effects, komplexní dielektrická konstanta, ztrátový úhel, penetrační hloubka, hot spots), aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce (zvýšení reakční rychlosti, vliv na výtěžek a selektivitu reakce), experimentální zařízení pro mikrovlnnou chemii (magnetron, měření teploty).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (03.04.2014)

Studenti budou umět:

pochopení vlivu mikrovln na chemické reakce

výběr vhodné reakce pro aplikaci mikrovln

experimenty na komerčních mikrovlnných zařízeních

Literatura -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.09.2015)

Z: de la Hoz A., Loupy A.: Microwaves in Organic Synthesis, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2012. ISBN 978-3-527-33116-1.

D: Církva V., Sobek J., Žabová H.: Mikrovlnná chemie (učební text).

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (03.04.2014)

http://home.icpf.cas.cz/cirkva/

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (03.04.2014)

1. Úvod a vývoj mikrovlnné chemie

2. Mikrovlnná trouba - historie, popis, nebezpečí spojená s mikrovlnným zářením

3. Mechanismus mikrovlnného ohřevu (polarizační, vodivostní)

4. Interakce mikrovln s materiály (absorpce, transmise, odraz, rozptyl)

5. Chování látek v mikrovlnném poli 1 (superheating effects)

6. Chování látek v mikrovlnném poli 2 (komplexní dielektrická konstanta, ztrátový úhel)

7. Chování látek v mikrovlnném poli 3 (penetrační hloubka, hot spots)

8. Aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce 1 (zvýšení rychlosti reakce)

9. Aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce 2 (vliv na výtěžek)

10. Aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce 3 (selektivní ohřev)

11. Aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce 4 (rovnoměrný ohřev)

12. Aplikace mikrovln na vybrané chemické reakce 5 ("zelená chemie")

13. Experimentální zařízení pro mikrovlnnou chemii (magnetron, měření teploty)

14. Mikrovlny v praxi

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (12.05.2014)

Úspěšné absolvování zkouškové písemky (nejméně 50 %) a následně ústní zkoušky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 75
Ústní zkouška 25