Technologie mlékárenských výrob - D322002
Anglický název: Technology of Dairy Products
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Štětina Jiří doc. Ing. CSc.
Čurda Ladislav doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Štětina Jiří doc. Ing. CSc. (06.11.2015)
Předmět je zaměřen na hlubší pochopení uplatnění jednotkových operací v technologii mléčných výrobků a jejich vliv na fyzikálně chemické změny a chemické a biochemické reakce probíhajících při zpracování a skladování mléčných surovin a výrobků. Dále zahrnuje potenciální využití moderních technologií umožňující výrobu nových funkčních potravin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Štětina Jiří doc. Ing. CSc. (06.11.2015)

Studenti budou umět:

popsat a vysvětlit technologii mléčných výrobků a probíhající fyzikální změny a chemické reakce. Navrhnout modifikaci technologie při inovaci výroby a využití nových technologií při vývoji nových funkčních potravin.

Literatura -
Poslední úprava: Štětina Jiří doc. Ing. CSc. (06.11.2015)

Walstra P., Wouters J. T. M., Geurts T. J.: Dairy Science and Technology, CRC Press 2006

Fuquay J., Fox P.F., McSweeney P.L.H.: Encyclopedia of Dairy Science, Academic Press, London 2011

Studijní opory -
Poslední úprava: Štětina Jiří doc. Ing. CSc. (06.11.2015)

Samostudium původních vědeckých pramenů.

Sylabus -
Poslední úprava: Štětina Jiří doc. Ing. CSc. (06.11.2015)

Složení a vlastnosti mléka, základní procesy při zpracování mléka.

Tradiční a nové technologie a druhy tekutých a fermentovaných mléčných výrobků, másel a bezvodého mléčného tuku, mražených krémů, sýrů, zahuštěných a sušených mléčných výrobků. Moderní výrobky založené na využití funkčních složek mléka, syrovátky a koncentrátů bílkovin.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Štětina Jiří doc. Ing. CSc. (06.11.2015)

Magisterský studijní program chemie, potravinářské chemie nebo potravinářské technologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Štětina Jiří doc. Ing. CSc. (06.11.2015)

Chemie potravin, fyzikální chemie, biochemie, mikrobiologie potravin, chemické inženýrství.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Štětina Jiří doc. Ing. CSc. (06.11.2015)

Ústní zkouška.