Technologie anorganických pojiv - M107009
Anglický název: Technology of Inorganic Binders
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://doc. RNDr. F. Škvára, DrSc.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Škvára František doc. RNDr. DrSc.
Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Záměnnost : N107014
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Předmět je založen na pochopení pochodů při výrobě anorganických pojiv - portlandského cementu, speciálních cementů. vápna, pojiv na bázi CaSO4 a speciálních pojiv. Dále je důraz položen na charakterizaci a stanovení vlastností surovin, meziproduktů a finálních produktů při výrobě anorganických pojiv. Předmět je zaměřen na užití anorganických pojiv a pochodů při hydrataci pojiv. Součástí předmetu jsou také technologické výpočty zaměřené na technologii pojiv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Teoretické i praktické principy pochodů při výrobě portlandského cementu, speciálních cementů, vápna, pojiv na bázi CaSO4 a speciálních pojiv.

Charakterizovat a stanovit vlastnosti surovin, meziproduktů a finálních produktů při výrobě anorganických pojiv.

Principy strojních zařízení používaných při výrobě pojiv.

Technologické výpočty používané při výrobě anorganických pojiv.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Z: H.F.W.Taylor: Cement Chemistry, Thomas Telford, 1997, ISBN:0727725920, 9780727725929.

Z: F.W.Locher: Cement, principles of production and use, Bau+Technik Gmbh, 2006, ISBN: 3764004207, 9783764004200.

Z: J.Stark, B.Wicht: Zement und Kalk, Birkhauser Verlag GmbH, 2000, ISBN: 3764362162, 9783764362164.

Z: F.Škvára: Technologie anorganických pojiv, skripta VŠCHT, 1995.

D: J.A.H.Oates: Lime and limestone, Wiley VCH, 1998, ISBN: 3527295275, 978-3527295272.

D: I.Odler: Special inorganic cements, Taylor & Francis, 2004, ISBN: 0203302117, 9780203302118.

D: W.H.Duda: Cement data book, French & European Publications, 1988, ISBN: 0828802068, 9780828802062.

D: P.A.Alsop: The cement plant operations handbook, Tradeship, 2005.

D: Sborníky z kongresů a symposií o chemii a technologii cementu, vápna a dalších anorganických pojiv

D: Časopisy: Zement-Kalk-Gips, Cement Concrete Research a řada dalších

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Viz doporučená literatura

Interní CD s prezentací přednášek a skripta. CD obdrží studenti na přednášce spolu s přístupovým heslem.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

1. Portlandský cement - základní pojmy.

2. Složení a petrografie křemičitanového slínku.

3. Výroba portlandského cementu.

4. Suroviny pro výrobu portlandského cementu.

5. Procesy při pálení slínku, příprava surovin.

6. Zařízení pro výpal slínku.

7. Mletí a expedice cementu, ochrana životního prostředí.

8. Řízení výroby cementu, hydratace cementů.

9. Vlastnosti cementů a jejich stanovení, druhy cementů.

10. Vápno, suroviny pro výrobu vzdušného vápna, pochody při pálení.

11. Výroba vzdušného vápna, vlastnosti vzdušných vápen.

12. Vápenný hydrát, tvrdnutí vápen, hydraulická vápna.

13. Sádrové maltoviny, ostatní druhy anorganických pojiv.

14. Technologické výpočty.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Škvára František doc. RNDr. DrSc. (14.02.2018)

Úspěšné absolvování zápočtového testu a písemné zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 2.5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
7 / 7 183 / 196