Aplikovaná biologie buňky - M319007
Anglický název: Applied Cell Biology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N319010
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (29.01.2018)
Témata jednotlivých přednášek jsou ilustrací současné použitelnosti buněčných funkcí, procesů, vlastností a komponentů s cílem takto prezentovat širší spektrum individuálních buněčných typů (včetně významu stavu jejich buněčné diferenciace) i umělých kompartmentů. Předmět volně navazuje na většinu biologických předmětů fakulty a klade si za cíl maximální možnou pestrost přednášených témat, jako doplňující informaci oboru biotechnologie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (29.01.2018)

Student bude umět:

odlišit potenciálně aplikovatelnou znalost, a to v rámci vývoje poznávání technologicky významné vlastnosti buňky určitého typu, její funkce, komponentů i produktů.

Samostatně zvládnout faktografii integrující témata více biologických disciplin.

Literatura -
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (29.01.2018)

Z: Glick B., Molecular Biotechnology, ASM Press, 2003, 978-1-55581-224-9

Z: Datar R., Concepts in Applied Molecular Biology,BioTechniques Press,2003, 1-881299-30-9

Z: Romani M., Aquatic Biofilms,Caister Academic Press, 2016, 978-1-910190-17-3

D: Lear G., Biofilm in Bioremediation,Caister Academic Press, 2016,978-1-910190-29-6

D: Kaufmann S.,The Innate Immune Response to Infection, ASM Press, 2004, 978-1-55581-291-1

D: Siber G., Pneumococcal Vaccines, ASM Press, 2008, 978-1-55581-408-3

D: Cossart P., Cellular Microbiology, ASM Press, 2004, 978-1-55581-302-4

D: Sanchez S., Antibiotics,Caister Academic Press, 2015,978-1-908230-54-6

D: Coste A., Antifungals, Caister Academic Press, 2015,978-1-910190-01-2

D: Fleming D., Biological Safety:.. ASM Press, 2006, 1-55581-339-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (31.01.2018)

http://web.vscht.cz/jirkuv/ ABBsnímky 18 (celkový soubor vybraných PP prezentací předmětu)

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Biotechnologie na bázi rostlinné buňky

2. Biotechnologie na bázi živočišné buňky

3. Interferony

4. I. Adaptivní imunita-monoklonální protilátky; imunoterapie

4+. II. Adaptivní imunita-monoklonální protilátky; imunoterapie

5. Vakcíny

6. Bioinsekticidy

7. Imobilizace enzymů / buněk

8. Příprava, varianty a použití lipozomů

9. Biologická fixace atmosférického dusíku

10. Toxiny jako nástroj buněčné biologie a farmakologie

11. Cílená nadprodukce

12. I. Mnohobuněčné konstrukty mikroorganizmů

13. II. Mnohobuněčné konstrukty mikroorganizmů

14. Aplikovaná biologie bioremediací

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (29.01.2018)

Molekulární biologie, Molekulární genetika, Biochemie, Mikrobiologie, .

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,1 60
4 / 4 103 / 112