Laboratorní projekt II - M320013
Anglický název: Laboratory Project II
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D.
Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N320037
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení si metod biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Poslední úprava: Lipovová Petra (12.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat vybrané metody a postupy, které budou základem jejich budoucích diplomových prací

Zpracovávat výsledky do formy krátké zprávy o průběhu projektu

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Literatura -

Dle projektu diplomové práce

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Studijní opory -

Pokyny v elektronické podobě zveřejněné na e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Lipovová Petra (26.01.2018)
Sylabus -

Během předběžné práce na projektu diplomové práce v laboratoři na VŠCHT nebo na partnerských institucích si studenti osvojí vybrané techniky biochemického výzkumu, prezentaci výsledků na laboratorních seminářích, vedení záznamů o výsledcích a další dovednosti nezbytné pro řešení diplomové práce. Součástí předmětu je vypracování zprávy o průběhu projektu.

Poslední úprava: Lipovová Petra (27.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie, Mikrobiologie, Molekulární genetika

Poslední úprava: Lipovová Petra (12.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student vypracuje zprávu z práce na přiděleném projektu, kterou jeho školitel ohodnotí.

Poslední úprava: Lipovová Petra (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Práce na individuálním projektu 4 112
5 / 5 140 / 140