Hygienicko-klinická mikrobiologie - M320018
Anglický název: Hygienic and clinical microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Častorálová Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320052
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými skupinami patogenů, jejich nejdůležitějšími zástupci a jimi způsobenými onemocněními. Seznámí se také s principy prevence (očkování) a léčby (antibiotika, antimykotika, antiparazitika a antivirotika) infekčních onemocnění. Pozornost bude věnována i možnostem vzniku rezistencí. Ve vybraných případech budou popsány základní principy a mechanismy životního cyklu mikroorganismů. V rámci předmětu se studenti též seznámí s klinicko-mikrobiologickými laboratorními metodami.
Poslední úprava: Častorálová Markéta (15.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou:

  • umět charakterizovat nejvýznamnější původce bakteriálních, kvasinkových/fungálních, virových i parazitických onemocnění
  • umět posoudit význam jednotlivých patogenů z hlediska klinické mikrobiologie
  • znát účinky faktorů patogenity
  • znát mechanismy působení antimikrobiálních látek a mechanismy vzniku rezistencí
  • znát mechanismy uplatňující se v prevenci mikrobiálních onemocnění (očkování)

Poslední úprava: Častorálová Markéta (15.09.2023)
Literatura -

Z: Hurych, J.; et al. Lékařská mikrobiologie - repetitorium, 3.rd ed.; Triton: Praha, 2021. 978-80-7553-976-2

D: M. Votava a kol., Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno, 2003, 80-902896-6-5

D: M. Votava, Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun, Brno, 2005, 80-86850-00-5

D: M. Votava a kol., Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody, Neptun, Brno, 2010, 978-80-86850-04-8

Poslední úprava: Častorálová Markéta (22.07.2024)
Studijní opory -

http://www.szu.cz/

https://www.ecdc.europa.eu/en

https://www.cdc.gov/

https://www.who.int/

https://www.wikiskripta.eu/ Infekční lékařství

Poslední úprava: Častorálová Markéta (15.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Poslední úprava: Častorálová Markéta (15.09.2023)
Sylabus -

1. Úvod. Historický vývoj a význam lékařské mikrobiologie. Přirozená mikrobiota.

2. Antibiotika, jejich dělení, mechanismy působení, vznik resistence. Základy obranyschopnosti. Očkování, očkovací látky. Povinná a doporučená očkování, očkovací kalendář.

3. Virulentní faktory bakterií - mechanismus, popis a rozdělení, toxiny.

4. Rozdělení bakterií a jejich diagnostika, kultivační média, postup získání vzorků a jejich zpracování.

5. Klinicky významné G+ koky (Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus) a tyčinky (Listeria, Bacillus, Clostridium).

6. G- fakultativně anaerobní tyčky (čeleď Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Pasteurellaceae).

7. Další klinicky významné G- bakterie (Pseudomonas, Bordetella, Brucella, Francisella, Legionella, Helicobacter, Campylobacter, Neisseria).

8. Dokončení klinicky významných G+ bakterií (Nocardia, Cutibacterium) a jiné než tradiční G+ a G- bakterie (Mycobacterium, Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia, Bartonella). Spirochety (Borrelia, Treponema).

9. Klinicky významné mikromycety (kvasinky, plísně), mykotoxiny, antimykotika.

10. Klinicky významní parazité, antiparazitika.

11. Viry - definice, historie, klasifikace virů. Diagnostika, očkování, antivirotika. Priony.

12. Zástupci DNA virů (Papillomaviridae, Polyomaviridae, Adenoviridae, Parvoviridae, Herpesviridae, Poxviridae, Hepadnaviridae).

13. Nejdůležitější zástupci RNA virů (Picornaviridae, Caliciviridae a Astroviridae, Reoviridae, Matonaviridae, Flaviviridae, Coronaviridae).

14. Nejdůležitější zástupci RNA virů - pokračování (Paramyxoviridae, Rhabdoviridae, Filoviridae, Orthomyxoviridae, Retroviridae).

Poslední úprava: Častorálová Markéta (15.09.2023)
Studijní prerekvizity -

základní znalosti mikrobiologie, biochemie a biologie v rozsahu vyučovaném v bakalářském SP na VŠCHT

Poslední úprava: Lipovová Petra (12.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84