Analýza pevných léčiv - N108021
Anglický název: Analysis of Solid Pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B108004
Pro druh:  
Další informace: http://výuka probíhá pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B108004
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (29.08.2013)
Lectures are focused on selected analytical methods used in pharmaceutical industry. Solid state techniques, polymorphism, solvatomorphism, mixtures, etc. are accented.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (29.08.2013)

The students will be able to:

be oriented in basic crystallography and in selected analytical techniques;

choose optimal method to analyse API's or related impurities, considering the nature od the compounds either crystalline obr amorphous, polymorph transformations, co-crystals, mixtures, etc.;

analyse relative and absolute configuration.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (29.08.2013)

R:Kraus I.,Struktura a vlastnosti krystalů,Academia,Praha,1993,802000372X

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

Materiály v elektronické podobě

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (11.06.2013)

1. Vnější uspořádání a symetrie pevných látek

2. Vnitřní uspořádání a symetrie pevných látek

3. rtg. strukturní analýza monokrystalu

4. rtg. fázová analýza

5. Kritéria kvality, práce rtg. daty a software.

6. Práce s databázemi - CSD, PDF, PDB

7. rtg. fluorescenční analýza

8. NMR spektroskopie pevné fáze

9. IČ a Ramanova spektroskopie

10. Teplotní metody (TG, DTA, DSC, HSM, DVS)

Exkurse:

rtg. strukturní analýza

rtg. fázová a fluorescenční analýza

IČ a Ramanova spektroskopie

Termická analýza

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (20.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N108022

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100