PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Semestrální projekt oboru I - N143025
Anglický název: Semester Project I
Zajišťuje: Laboratoř informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: SEMP
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Anotace -
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (12.07.2013)

Na komplexnějším programovém projektu si studenti vyzkouší a ověří nabyté znalosti a schopnosti z předmětů Programování I a Programování II.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (16.11.2012)

Student bude umět:

Promyslet si a zpracovat větší programový projekt.

Naučí se zpracovávat binární data.

Vyzkouší si základy překladu programových jazyků.

Ujasní si principy fungování počítačů na hardwarové i softwarové úrovni.

Literatura -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (10.06.2013)

Z: Töpfer, Pavel: "Algoritmy a programovací techniky". Prometheus, Praha 2010 (1995). ISBN 978-80-7196-350-9

Z: Necaise, Rance D.: "Data Structures and Algorithms Using Python". John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-61829-5

Z: Turzík, Daniel; Pavlíková, Pavla: "Diskrétní matematika". VŠCHT, Praha 2007. ISBN 978-80-7080-667-8

D: Koubková, Alena; Koubek, Václav: "Datové struktury I". Matfyzpress, Praha 2011. ISBN 978-80-7378-166-8

D: Matoušek, Jiří; Nešetřil, Jaroslav: "Kapitoly z diskrétní matematiky". Karolinum, Praha 2010. ISBN 978-80-2461-740-4

D: Koubková, Alena; Pavelka, Jan: "Úvod do teoretické informatiky". Matfyzpress, Praha 2003. ISBN 80-85863-83-9

D: Scott, Michael L.: "Programming Language Pragmatics". Morgan Kaufmann, 2009. ISBN 978-0123745149

D: Aho, Alfred V.; Lam, Monica S.; Sethi, Ravi; Ullman, Jeffrey D.: "Compilers -- Principles, Techniques, & Tools (Second Edition)". Pearson Education, 2007. ISBN 978-0321486813

Studijní opory -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (10.06.2013)

Python:

http://Python.org

http://DiveIntoPython3.net (český překlad http://DiveIntoPython3.py.cz)

PNM:

http://en.wikipedia.org/wiki/Netpbm_format

PNG:

http://www.w3.org/TR/2003/REC-PNG-20031110/

Jazyky rodiny brain*:

http://en.wikipedia.org/wiki/Brainfuck

http://esolangs.org/wiki/Brainfuck

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (13.02.2012)

Výsledky studenti odevzdávají jako funkční program a zároveň je předvedou i ve formě prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (12.07.2013)

Zpracování projektu podle zadání pro příslušný rok.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (16.11.2012)

Programování I (nebo podobný základní programovací předmět)

souběžná účast na předmětu Programování II (nebo obdobném předmětu zaměřeném na pokročilé vlastnosti jazyka Python a zpracování binárních dat)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
1 / 2 28 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 70

 
VŠCHT Praha