Věcné kreslení - N148038
Anglický název: Non-Figurative Drawing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vejdovský Tomáš Mgr.akad.soch.
Je záměnnost pro: B148030
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studií objektů a jejich detailů.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Students will be able to

 use their skills in drawing for conservation of cultural heritage objects.

 make graphic studies of objects and their details

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Sylabus -

1. Perspektiva - krychle, jedno-, dvou- a trojúběžníková perspektiva.

2. Kvádr, válec, koule, jehlan, kužel.

3. Síť, šachovnice v perspektivě.

4. Elipsa (dutý válec).

5. Drapérie.

6. Jednoduché prostorové zátiší - lineární studie.

7. Zátiší se složitější stavbou.

8. Studie materiálu - dřevo, drapérie.

9. Studie materiálu - papír.

10. Studie materiálu - sklo.

11. Studie lesku na skle, porcelánu, kovu.

12. Kresba podle sádrových odlitků - portrét.

13. Studie detailu obličeje, rukou, nohou, kostry.

14. Lavírovaná studie, kopie, práce s čtvercovou sítí.

Poslední úprava: TAJ148 (16.03.2005)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N700016 a N700017

Poslední úprava: SMIDOVAL (21.05.2009)
Studijní prerekvizity -

Výtvarné cvičení I

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50