Dějiny českého výtvarného umění - N148061
Anglický název: History of Bohemian Fine Arts
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Ebelová Ivana doc. PhDr. CSc.
Je záměnnost pro: M148009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je rozšířit znalosti humanitních oborech souvisejících s uměnovědným průzkumem českého výtvrného umění.
Poslední úprava: Kučerová Irena (06.09.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • využít odborné pojmosloví
  • mezioborově komunikovat.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.09.2017)
Literatura -

Z:Hlaváček J., Kašpar R., Nový: Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002.

D:Kašpar R.: Úvod do latinské paleografie novověku, 3. vyd. Praha 1987.

D:Šebánek Z., Fiala, Hledíková Z.: Česká diplomatika, Praha 1971.

D:Hlaváček J.: Úvod do latinské kodikologie, 2. vyd. Praha 1994.

D:Friedrich: Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1934 (reprint 1997).

D:Bláhová: Historická chronologie, Praha 2001.

D:Hledíková Z., Kašpar J., Ebelová I.: Paleografická čítanka, Praha 2006.

ZKrejčíková, Krejčík T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Brno 1987.

Z:Nohejlová-Prátová: Základy numismatiky, 2. vyd. Praha 1987.

Z:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.

Z:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.

Z:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.09.2017)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Sylabus -

1. Pomocné vědy historické, nauka o pramenech – úvod;

2. Archivní síť v ČR, archivní fondy; nejvýznamnější knihovny s historickými knihovními fondy;

3. Paleografie;

4. Středověká diplomatika;

5. Novověká diplomatika;

6. Kodikologie;

7. Epigrafika;

8. Chronologie;

9. Sfragistika;

10. Heraldika;

11. Genealogie;

12. Historická metrologie;

13. Numismatika;

14. Historická geografie a kartografie.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.09.2017)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.09.2017)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100