Potravinářské technologie a biotechnologie - N321001
Anglický název: Food Technology and Biotechnology
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B321002
Garant: Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Filip Vladimír prof. Ing. CSc.
Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B321002, AB321002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět podává souhrnný přehled o jednotlivých oblastech potravinářské výroby.Technologie sacharidů zahrnuje výrobu řepného cukru, mlýnskou technologii, výrobu pekárenských výrobků, těstovin, trvanlivého pečiva, snack výrobků, výrobu čokolády, čokoládových a nečokoládových cukrovinek, výrobu a zpracování škrobu a modifikovaných škrobů. Konzervace potravin a technologie masa pojednává o zpracování ovoce a zeleniny, výrobě nealkoholických nápojů, zpracování masa, drůbeže, ryb a o výrobě masných výrobků včetně zpracování vedlejších jatečných produktů, zpracování vajec a výrobě hotových jídel a lahůdek. Technologie mléka zahrnuje vlastnosti mléka a jeho základní ošetření, výrobu tekutých, koncentrovaných a sušených mléčných výrobků, výrobu másla a mrazených smetanových krémů, zákysových kultur, fermentovaných mléčných výrobků, probiotik a prebiotik, tvarohů a sýrů. Technologie olejů, tuků, detergentů a kosmetiky pojednává o výrobě olejů a tuků z rostlinných a živočišných surovin, o rafinaci a modifikaci olejů a tuků včetně oleochemického využití olejů a tuků, výrobě mýdla, práškových a kapalných detergentů a kosmetiky. Fermentační technologie popisuje principy fermentačních technologií, výrobu sladu, piva, lihu a lihovin, vína, droždí a octa.
Poslední úprava: Kadlec Pavel (26.11.2008)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní tradičních i současné postupy výroby potravin

Poslední úprava: Kadlec Pavel (01.10.2013)
Literatura -

Z:Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2009): Co byste měli vědět o výrobě potravin? Technologie potravin. Key Publishing Ostrava, 540 stran, ISBN 978-80-7418-051-4

Z:Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

D:Kadlec P. (editor) (2002): Technologie potravin I., skripta VŠCHT Praha, 300 stran.ISBN 80-7080-509-9

D:Kadlec P. (editor) (2002): Technologie potravin II., skripta VŠCHT Praha, 236 stran ISBN 80-7080-510-2

Poslední úprava: Kadlec Pavel (01.10.2013)
Studijní opory -

http://uchts.vscht.cz/materialy/eso/ptb_uvod.pdf; http://uchts.vscht.cz/materialy/eso/ptb_cukr.pdf; http://uchts.vscht.cz/materialy/eso/ptb_skrob.pdf;

http://uchts.vscht.cz/materialy/eso/ptb_cokolada.pdf; http://uchts.vscht.cz/materialy/stud_bc/ptb_cereal.pdf

Poslední úprava: Kadlec Pavel (01.10.2013)
Metody výuky -

Přednášky a semináře.

Poslední úprava: Šárka Evžen (01.10.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Studenti při studiu vycházejí z okruhů otázek (viz sylaby). Zkouška má písemnou formu po jednotlivých částech, celkem jde o čtyři testy.

Poslední úprava: Šárka Evžen (01.10.2013)
Sylabus -

1. Úvod do potravinářských technologií

2. Základní procesy v potravinářských technologiích

3. Technologie cukru, cukrovinek a čokolády

4. Škrob a modifikované škroby, využití sacharidů pro potravinářské a nepotravinářské výroby

5. Cereální technologie, technologie trvanlivého pečiva a těstovin

6. Mlékárenské technologie a biotechnologie

7. Technologie jedlých olejů a tuků. Oleochemie

8. Technologie tenzidů, detergentů a kosmetiky

9. Principy úchovy potravin, balení potravin

10. Technologie zpracování ovoce a zeleniny, výroba nealkoholických nápojů

11. Technologie masa a vajec, likvidace a využití odpadů z potravinářské výroby

12. Sladařství a pivovarství

13. Lihovarství, výroba lihovin a droždí

14. Vinařství a výroba organických kyselin

Poslední úprava: Kadlec Pavel (11.02.2008)
Vstupní požadavky -

Znalosti z organické a fyzikální chemie.

Poslední úprava: Šárka Evžen (01.10.2013)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I, Chemie potravin

Poslední úprava: Kadlec Pavel (01.10.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80