PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav - N403026
Anglický název: Physical Chemistry of Macromolecular and Colloidal Systems
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Ing. A. Sikora, CSc.
Sylabus
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Klasifikace disperzních soustav. Distribuční funkce velikosti částic.

2. Kinetické vlastnosti disperzních soustav odvozené z tepelného pohybu.

3. Kinetické vlastnosti - sedimentace a sedimentační rovnováha. Viskozita.

4. Rayleighův rozptyl viditelného světla: principy a aplikace.

5. Difrakce záření X: maloúhlá a širokoúhlá.

6. Polymery - termodynamika roztoků: Floryho-Hugginsova rovnice.

7. Fázová separace v roztoku polymeru a ve směsi polymerů.

8. Konformace makromolekuly v roztoku a krystalu: nahodilé klubko, helix.

9. Zředěné roztoky polymerů: Termodynamické a transportní vlastnosti.

10. Stanovení distribučních funkcí a průměrů molární hmotnosti polymeru.

11. Makromolekulární gely: Vznik, plasticita, elasticita, botnání.

12. Micelární koloidy: struktura molekul a micel, fyzikální vlastnosti.

13. Heterogenní disperze: vznik a stabilita. Lyofobní soly a gely.

14. Demonstrace vybraných přístrojů v laboratořích ÚMCH AV ČR.

 
VŠCHT Praha