Finanční matematika - N413017
Anglický název: Financial Mathematics
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B413010
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/mat/Info.html
Garant: Simerská Carmen doc. RNDr. CSc.
Třída: Předměty pro matematiku
Je záměnnost pro: B413010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Simerská Carmen doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)
Semestrální předmět je koncipován jako kurs matematiky potřebné k porozumění podstaty finančních transakcí a investic. Zároveň seznamuje se základními pojmy z finančního světa a umožnuje tak lepší orientaci při finančním rozhodování. Předmět je doplněn praktickým využitím finančních funkcí v aplikaci EXCEL. Kurs předpokládá základní, alespoň jednosemestrální, kurs vysokoškolské matematiky a je vhodný pro studenty vysokých škol neekonomického směru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Simerská Carmen doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

  • -matematické postupy a odvození vzorců pro finanční výpočty
  • -podstatu finančních transakcí a investic
  • -orientovat se ve finančním rozhodování
  • -ovládat finanční funkce v aplikaci Excel pro řešení finančních úloh.

Literatura -
Poslední úprava: Simerská Carmen doc. RNDr. CSc. (22.04.2015)

Z: Simerská C., Finanční matematika, skripta, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-915-0

Z: Radová J., Dvořák P., Málek J., Finanční matematika pro každého, Grada, 2005,ISBN 80-247-1230-X

Z: Cipra T., Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, EKOPRESS, 2005, ISBN 80-86119-91-2

D: M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance : An Introduction to Financial Engineering. Springer-Verlag, 2003, ISBN 1852333308

Z:e-sbírka, C. Simerská, Sbírka příkladů, Finanční matematika, http://www.vscht.cz/mat/FM/Financni.pdf

Studijní opory -
Poslední úprava: Simerská Carmen doc. RNDr. CSc. (29.08.2013)

http://www.vscht.cz/mat/FM/Financni.pdf

vzorová písemka: http://www.vscht.cz/mat/Info.html

Sylabus -
Poslední úprava: Simerská Carmen doc. RNDr. CSc. (18.02.2015)

1. Základní pojmy, časová hodnota peněz.

2. Úročení, základní typy, akumulační funkce.

3. Področní a smíšené úročení, efektivní úroková míra, spojité úročení.

4. Rozdělení investic, bezriziková a riziková aktiva. Kapitálový trh.

5. Příklady finančních produktů a nástrojů.

6. Finanční model, portfolio, arbitráž.

7. Finanční deriváty, nepodmíněné a podmíněné. Forward.

8. Opce. Blackův-Scholesův model.

9. Inflace, hodnotové rovnice.

10. Investiční rozhodování, ekonomické ukazatele (PV, IRR).

11. Finanční toky, číslo RPSN.

12. Anuity. Hypotéky, spoření, úmor dluhu.

13. Dluhopisy, výnosová křivka.

14. Durace dluhopisu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ413 (10.07.2013)

Matematika I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 70