Péče o jakost a životní prostředí - N437017
Anglický název: Environmental and Quality Management Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (437)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uer/CZ_studium/predmety/jakost.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Neslučitelnost : N437036
Je neslučitelnost pro: N437036, AM837001, M837001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ437 (03.10.2007)
Fungující tržní ekonomika a kvalitní životní prostředí nejsou navzájem si odporující cíle, i když by se to někdy na první pohled zdálo. Tento předmět si klade za cíl poukázat na nutnost integrace ekologických aspektů a managementu jakosti do řízení podniků. Nejprve se budeme věnovat oblasti jakosti, která byla v řízení podniků zohledňována dříve, posléze se dozvíte o různých ekologických aspektech v podnikání, abychom nakonec dospěli k integrovaným systémům řízení jakosti, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a zdraví při práci, tak jak velí současné trendy
Literatura -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.03.2008)

Veber J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Grada 2002

Nenadál J. Moderní systémy řízení jakosti Management Press 1998

Plura J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti Computer Press 2001

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: ROZ437 (04.09.2008)

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která je podmíněna vypracováním a prezentací referátu na zvolené téma. Referáty budou zadávané tříčlenným skupinám studentů v první vyučovací hodině předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (18.09.2008)

1. Systémy řízení jakosti.

2. Spirála jakosti.

3. Motivace pracovníků na jakost.

4. Náklady na jakost a statistické metody v řízení jakosti.

5. Hodnocení systému řízení jakosti v národním a mezinárodním měřítku.

6. Základní vazby ekonomicko-ekologického systému.

7. Stav a vývoj životního prostředí ve světě a v ČR.

8. Legislativa v environmentální oblasti.

9. Zákon č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování .

10. Environmentální management.

11. Environmentální manažerské účetnictví.

12. Ekolabeling a ekologicky šetrné výrobky.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

14. Integrace systémů péče o jakost, životní prostředí a BOZP.