Vybrané experimentální metody ve výzkumu práškových látek - P105005
Anglický název: The Selected Experimental Methods in the Research of Powder Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šulcová Petra prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : D105010
Je záměnnost pro: AP105005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Předmět uvádí přehled experimentálních metod využívaných k hodnocení fyzikálně-chemických vlastností práškových materiálů: optické vlastnosti, termické chování a stálost, rozdělení velikosti částic práškových materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)

Studenti budou umět

  • popsat metody, které jsou využívány pro charakterizaci práškových materiálů
  • interpretovat výsledky měření
  • využít získané výsledky pro popis materiálů
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)

Z: Šulcová P., Beneš L.: Experimentální metody v anorganické technologii, Univerzita Pardubice 2008.

Z: Šulcová P.: Vlastnosti anorganických pigmentů a metody jejich hodnocení, Univerzita Pardubice 2008.

D: Paulik F.: Special trends in thermal analysis, 1995, John Wiley and Sons, Chichester.

D: Rhodes M.: Introduction to Particle Technology, 1998, John Wiley, Chichester.

D: Völz H.G.: Industrial Color testing, 1995, Wiley - VCH, Weinheim.

Studijní opory -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (26.06.2018)

www.journals.elsevier.com

Metody výuky -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (26.06.2018)

přednášky

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (26.06.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (26.06.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Přehled experimentálních metod pro hodnocení fyzikálně-chemických vlastností práškových materiálů.

2. Nové trendy ve vývoji experimentálních metod.

3. Subjektivní hodnocení barvy.

4. Objektivní měření barvy barevných vrstev.

5. Krycí schopnost.

6. Fotochemická aktivita pigmentů a metody jejího stanovení.

7. Metody měření a hodnocení velikosti práškových materiálů.

8. Měrný povrch práškových materiálů.

9. Metody termické analýzy (TG, DTA, DSC).

10. Využití metod termické analýzy k hodnocení reaktivity práškových materiálů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (26.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (26.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)

ústní zkouška