Čistící a identifikační metody ve výzkumu a vývoji farmak - P110026
Anglický název: Purification and identification methods in drug design and development
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (23.05.2022)
V rámci předmětu budou prezentovány a diskutovány moderní separační metody, jako jsou vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) či superkritická fluidní chromatografie (SFC), a jejich využití pro charakterizaci a čištění biologicky aktivních látek. Důraz bude kladen i na tandemové zapojení těchto separačních technik s hmotnostními detektory a využití těchto systémů pro charakterizaci sloučenin. Zároveň bude prohlouben teoretický základ spektroskopických metod získaný během předchozího studia. Součástí kurzu pak budou i praktické ukázky moderních přístrojů (NMR, HPLC-MS, SFC-MS, preparativní HPLC, apod.). Získané teoretické znalosti a praktické dovednosti pak studenti využijí při řešení zadaného semestrálního projektu, který bude zaměřen na identifikaci neznámého vzorku.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (23.05.2022)

Studenti budou umět:

charakterizovat základní vlastnosti organické látky

vyvinout chromatografické metody pro charakterizaci a čištění sloučenin s využitím achirálních i chirálních stacionárních fází

využít chromatografické metody v tandemovém uspořádání s hmotnostní detekcí k identifikaci organických sloučenin

určit strukturu organických látek s využitím spektroskopických metod

Literatura -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (23.05.2022)

Williams D.H., Fleming I.: Spectroscopic methods in organic chemistry. 6. vydání. ISBN-13: 978-0077118129

Richards S.A., Hollerton J.C.: Essential Practical NMR for Organic Chemistry, 2011 John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-470-71092-0

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470976401

Meyer V.R.: Practical High-Performance Liquid Chromatography, 5. vydání, Wiley 2010, ISBN-13: 978-0470682173

Studijní opory -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (23.05.2022)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470988749

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118647042

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527611737

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780471980582

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118120187

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471690082

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527654703

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0470079096

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527611973

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527809202

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470516898

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471736589

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470395813

Sylabus -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (23.05.2022)

1. Metody strukturní analýzy pro charakterizaci biologicky aktivních látek

2. Postup při identifikaci neznámých látek: příprava vzorku a strategie řešení

3. Základní identifikace vlastností látek tenkovrstvou chromatografií

4. Chromatografický screening v normální a reverzní fázi, úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie

5. Vývoj metody preparativní chromatografie v normální a reverzní fázi

6. Speciální chromatografické módy - HILIC, měniče iontů, multimodální fáze

7. Superkritická fluidní chromatografie a její využití ve farmaceutickém průmyslu

8. Chirální stacionární fáze, použití a limitace v analýze a čištění léčiv

9. Vývoj metody preparativní chirální separace

10. Kapalinová chromatografie v tandemovém uspořádání s hmotnostní spektrometrií

11. Identifikace struktury molekuly NMR spektroskopií

12. Určení absolutní konfigurace enantiomerů kombinací chiroptických metod

13. Určení struktury látky v neznámém vzorku

14. Prezentace řešení zadaného problému

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (23.05.2022)

Předmět je zakončen prezentací postupu řešení struktury zadaného neznámého vzorku.