Mechanismy degradace organických materiálů a metody jejich konzervování - P148002
Anglický název: Mechanisms of Degradation of Organic Materials and Methods of their Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   
Anotace
Předmět seznamuje studenty se strukturou, příčinami poškození a metodami konzervování objektů kulturního dědictví zhotovených z vybraných organických materiálů (dřevo, historický i novodobý papír, usně činěné různými druhy činících látek, pergamenové listiny, textilní materiály a syntetické polymery), včetně současných trendů v preventivní konzervaci a krizovém plánování.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Literatura

Z: Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo. STOP Praha II. vydání, 2008.

Z: Blažej A.: Chémia dreva. ALFA, Bratislava 1975.

Z: Ďurovič M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Ladislav Horáček - Paseka, Praha - Litomyšl 2002.

Z: Blažej A., Krkoška P.: Technológia výroby papiera. STU, Bratislava 2014.

Z:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998.

Z: T. van Oosten: Plastics in Art., Siegl 2002.

Z: Thomson G.: The Museum Environment. Butterworth-Heinemann (second edition), Oxford 1986.

D: Zelinger J.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha 1987.

D: Sturge T:,he Conservation of Leather Artefacts (Case Studies from the Leather Conservation Centre,2000.

D: J. Brydson: Plastics Materials., Butterworth 1999.

D: Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry 1992.

D: Tétreault, J. Airborne pollutants in museums, galleries, and archives: Risk assessment, control strategies, and preservation management. Ottawa: Canadian Conservation Institute, 2003.

D: Lavédrine B.: A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. The Getty Publications. Los Angeles 2003.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Sylabus

  • struktura, vlastnosti, mechanismy poškození dřeva a metody jeho konzervování
  • konzervování dřeva nasyceného vodou
  • výroba a vlastnosti vazebních i psacích pergamenů a usní, mechanismy poškození, metody jejich konzervování
  • pečetě – struktura pečetních látek, příčiny poškození, metody konzervování
  • struktura, vlastnosti, mechanismy poškození a metody konzervování textilních vláken z přírodních a regenerovaných

přírodních polymerů

  • ruční a strojový papír – jeho výroba, vlastnosti, mechanismy poškození a metody konzervování papíru
  • moderní materiály ve sbírkách, příčiny jejich poškození a konzervování
  • preventivní konzervace (doporučené klimatické parametry v depozitářích, plynné polutanty a aerosoly, zásady

vystavování, příprava na krizové plánování)

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Písemný test

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)