Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů - P323001
Anglický název: Gas Chromatography in Analysis of Foods and Natural Products
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Maštovská Kateřina Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP323001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Výuka předmětu je zaměřena na představení strategie nastavení jednotlivých parametrů při vývoji a implementaci metod využívajících plynovou chromatografii (GC) pro stanovení kvality, chemické bezpečnosti a autenticity potravin či přírodních produktů, pozornost je věnována i aplikaci této techniky pro sledování transferu různých skupin kontaminantů v potravních řetězcích a hodnocení expozice člověka. Prezentovány jsou moderní nástřikové techniky, strategie výběru vhodných chromatografických kolon a detektorů (zejména hmotnostně-spektrometrických) pro danou aplikaci. Diskutovány jsou principy cílové analýzy i necílového screeningu včetně interpretace generovaných dat, pozornost je též věnována otázkám zajištění jejich kvality.
Poslední úprava: Hajšlová Jana (21.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Rozsáhlé a mnoha příklady podložené teoretické znalosti získané v rámci výuky předmětu studentům umožní rychlé pokroky při realizaci experimentů využívajících plynovou chromatografii a to jak na úrovni optimalizace a implementace potřebných analytických metod, tak i při interpretaci generovaných dat. Přínosem získané odborné kompetence bude i schopnost důsledně hodnotit/zajistit jejich kvalitu.

Poslední úprava: Hajšlová Jana (21.08.2018)
Literatura -

Povinná:

 • Gas chromatography and mass spectrometry, a practical guide, Sparkman, O. David, Penton, Zelda, Kitson, Fulton G.
 • Advanced gas chromatography in food analysis, Tranchida, Peter Quinto

Doporučená:

 • Basic gas chromatography, McNair, Harold Monroe, Miller, James M., 2009
 • A practical guide to gas analysis by gas chromatography, de Coning, Piet, Swinley, John

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (25.06.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Vlčková Martina (19.07.2018)
Sylabus -
 • Vymezení oboru plynové chromatografie, příprava vzorků
 • Kolony pro GC, vliv parametrů a nastavených podmínek na separační účinnost
 • Nástřikové techniky a jejich optimalizace
 • Hnotnostně spektrometrické (MS) a další GC detektory, optimalizace jejich provozu
 • Dvourozměrná GC, optimalizace volby a nastavení systému
 • Strategie identifikace a kvantifikace v GC/MS, necílový screening
 • Matriční efekty a možnosti jejich eliminace
 • Příklady praktických aplikací - případové studie

Poslední úprava: Hajšlová Jana (21.08.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou vyžadovány.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (21.05.2018)