Procesy sdílení hmoty - P409001
Anglický název: Mass Transport Processes
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Záměnnost : D409001
Je záměnnost pro: AP409001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (14.11.2018)
Předmět se zabývá popisem transportu hmoty uvnitř jedné fáze a na fázovém rozhraní. Jedná se o transport hmoty ve vícesložkové směsi, molekulární difúzi, turbulentní difúzi a axiální disperzi. Dále je studována absorpce doprovázená chemickou reakcí a vlivu rychlosti reakce na režimy mezifázového transportu hmoty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy, skripta VSCHT Praha 1988

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy-sbírka příkladů, skriptum VŠCHT Praha 1991

D: Bird R.B., Steward W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons 2002

D: Cussler E.L.: Diffusion, Cambridge University Press 2009

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

www.vscht.cz/uchi

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

1. Basic mass transfer concepts such as mass transfer rate, molar fluxes, mass transfer resistance, mass transfer driving forces, molecular diffusivity and eddy diffusivity, mass transfer coefficients.

2. Basis for the mechanism of molecular diffusion.

3. Prediction of diffusivity for gases and liquids.

4. Steady-state diffusion, diffusion with convection, film theory.

5. Unsteady-state diffusion, penetration and surface-renewal theories.

6. Diffusion and chemical reaction, enhancement factor.

7. Estimation of mass transfer coefficients from correlation equations.

8. Mass transfer in a laminar boundary layer.

9. Mass transfer in a laminar flow inside a circular pipe.

10. The diffusion of gases in a single capillary tube and in porous media

11. Mass transfer of drops and bubbles.

12. Turbulent transport phenomena.

13. Evaporation and condensation.

14. Review.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

Chemické inženýrství II

Matematika II

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

Chemické inženýrství II

Matematika II