Státní závěrečná zkouška - ústní část - SZB202
Anglický název: Final state examination - oral part
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [měsíce]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Termíny zkoušek   
Pořadí Název předmětu
Tematický okruh 2 (T02) z nabídky 1
1 Chemické inženýrství
2 Fyzikální chemie
3 Analytická chemie
4 Analýza paliv
5 Zpracování a využití ropy
6 Zpracování a využití uhlí a plynu
7 Zdroje a přeměny energie