Physics of Polymers - AB112001
Title: Physics of Polymers
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AM112016
For type: Bachelor's
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Interchangeability : B112001, N112001, Z112001
Examination dates   
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)
The subject deals with polymer molecular and supramolecular structure, polymer network formation, free volume concept, glass transition, crystallization, rubber elasticity, viscoelasticity, melt flow properties, fracture mechanics, solubility and compatibility, electrical properties, transport properties.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Students will be able to:

understand and describe fundamental physical properties of polymer materials.

select suitable polymer material(s) for the product/application.

Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

R: Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987

A: Strobl G.: The Physics of Polymers, Springer, Berlin Heidelberg 2007, ISBN: 978-3-540-25278-8

A: Mills N.J.: Plastics. Microstructure and Engineering Applications. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN: 978-0-7506-5148-6

A: Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4

A: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3

Learning resources -
Last update: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987

Kolektiv: Sbírka příkladů z makromolekulární chemie

Texts supporting lectures available at the teacher

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Kontrola studia se uskutečňuje formou 2 průběžných písemných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 50). Zápočet bude udělen při minimálním celkovém počtu 60 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Zápočtový test bude opakován pouze jednou. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem.

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

1. Molecular structure, conformation, intermolecular forces, morphology of polymers.

2. Molar mass distribution, its effect on polymer properties.

3. Network formation, crosslinking theory, network structure.

4. Glass transition and free volume concept.

5. Thermodynamics and kinetics of crystallization.

6. Theory of rubber elasticity, its applications.

7. Viscoelasticity, models, Boltzmann superposition principle.

8. Transitions and polymer structure. Theorem of corresponding states.

9. Polymer melt flow properties - effects of shear rate, molar mass, temperature.

10. Mechanical properties. Introduction to fracture mechanics.

11. Miscibility and solubility of polymers. Phase separation.

12. Effects of anisotropy (orientation) on polymer properties. Polymer composites.

13. Electrical conductivity. Dielectric properties.

14. Diffusion of gases in polymer membranes. Heat capacity.

Entry requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Jsou vyžadovány základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu, základů kombinatoriky a termodynamiky, názvosloví makromolekulární chemie, chemická struktura hlavních polymerů.

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Physical Chemistry, Macromolecular Chemistry

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Předmět ukončen absolvováním ústní zkoušky s výsledkem E nebo lepším. K vykonání zkoušky je nutný zápočet.

Získání zápočtu je podmíněno absolvováním dvou průběžných testů s celkovým výsledkem 60 % a více. V případě nesplnění je možno zápočet získat absolvováním souhrnného testu, opět s 60 % a více.