SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Basic Methods of Water Analysis - AB217001
Title: Basic Methods of Water Analysis
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Interchangeability : B217001, N217001
Annotation -
Last update: Fialová Jana (10.05.2019)
The aplication of methods used for water and wastewater analysis in laboratory are discussed in this course. The choice of methods is based on routine analytical practice. Students become acquainted with steps af analytical procedures, interferences, methods of sample pre-treatment, calculations and interpretation of results.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (10.05.2019)

Students will know the determination methodology of common components of drinking, surface and sewage water and they will know the principles of all determinations. Students will know the procedure of each hydroanalytic determination and they will be able to calculate the results from the measured values, including the correct interpretation of the obtained results.

Literature -
Last update: Fialová Jana (10.05.2019)

R: Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2000. (cz)9788070805206

A: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. (cz)9788070807019

A: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 2012. (eng) 9780875530130

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (10.05.2019)

https://tvp.vscht.cz/home/18861

Requirements to the exam - Czech
Last update: Fialová Jana (10.05.2019)

K průběžné kontrole aktivity studentů a pochopení probrané problematiky je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test. Na konci semestru jsou znalosti studentů prověřovány formou závěrečného testu. Průběžný test se píše ve stanoveném termínu v době konání přednášky (50 min). Závěrečný test se píše ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru(50 min) a dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Minimální bodový zisk v každém testu je 50 bodů z maximálního počtu 100. To znamená minimální průměrný počet bodů získaný z obou testů je 50 bodů. Oba testy zahrnují vyučovanou tématiku včetně výpočtů. Testy se píší výhradně na papíry poskytnuté vyučujícím.

V případě pozdního příchodu studenta, je psaní testu umožněno bez náhrady zmeškaného času. Při omluvené neúčasti je možno průběžný či závěrečný test (případně oba) napsat v opravném termínu vypsaném v SIS během zkouškového období, pouze v tomto případě bude tento termín považován za řádný, je však nutné se přihlásit prostřednictvím SIS. Student má tedy celkem k dispozici nejvýše jeden řádný termín a maximálně dva opravné. Při včasném neodhlášení z termínu a tedy neúčasti termín propadá a je klasifikován známkou F.

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (10.05.2019)

1. Quality and quantity in analysis of water.

2. Total, dissolved and non-dissolved solids.

3. Anions.

4. Cations. Metals.

5. Silica and phosphorus. Preliminary treatment.

6. Nitrogen compounds.

7. Application of iodometry in analysis of water.

8. Chemical and biochemical oxidation of organic matter.

9. Sampling, conservation of sample.

10. Sensory classification of water.

11. Methods for determination of individual organic matters.

12. Group determination of organic matter.

13. Determination of individual organic matters.

14. Shortly introduction to validation of methods.

Registration requirements -
Last update: Fialová Jana (10.05.2019)

None

Course completion requirements -
Last update: Fialová Jana (10.05.2019)

Conditions course completion:

the number of points achieved in each of the two tests (continuous and final) must be higher than 50

the average number of points achieved in two tests (continuous and final)must be greather than 50

 
VŠCHT Praha